W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

 • 23.03.2020 - seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu

  2020-02-10 11:51

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium naukowo - praktycznym:

  „Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka
  i doskonalenia procesu”

  Seminarium odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. w Domu Pod Orłami,  sala konferencyjna 208 II piętro, Warszawa.

  Jesteśmy przekonani, iż seminarium pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją analizy FMEA.

  Podczas seminarium zostaną zaprezentowane Państwu możliwości zastosowania oprogramowania ReliaSoft XFMEA, obsługującego główne standardy branżowe dla wszystkich typów analizy FMEA (w tym Design FMEA, Process FMEA, FMECA, itp.). Oprogramowanie to zapewnia predefiniowane profile dla głównych standardów raportowania, a także oferuje szerokie możliwości dostosowania interfejsu i raportów do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

  Szczegółowy Komunikat informator karta uczestnictwa.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 13 marca 2020 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń): e-mail: konferencja@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21

  Czekamy na zgłoszenia!

  Zapraszamy do udziału!

 • Ankieta - dojrzałość procesowa szpitali

  2020-02-04 11:58
 • Prezes Klubu PF ISO 9000 i wiceprezes Stowarzyszenia POLISOLAB - Pan Marek Roszak członkiem Rady Normalizacyjnej PKN V kadencji na lata 2020-2023.

  2019-12-06 11:54
 • PRZESUNIĘCIE TERMINU SPOTKANIA - spotkanie Sekcja Auditorów - Auditowanie przywództwa

  2019-11-28 14:20

  Szanowni Państwo,

  Z przykrością zawiadamiam, że spotkanie robocze Sekcji poświęcone Auditowaniu przywództwa, omówienie wyników prac ustalonych podczas poprzedniego spotkania (27.09.2019 r) musimy przełożyć i w wyznaczonym terminie nie odbędzie się.

  W najbliższym czasie przekażę informację o nowym terminie spotkania.

  Serdecznie przepraszamy!

 • 10.01.2020 - seminarium Ocena cyklu życia produktu; Gliwice

  2019-11-15 12:59

  Szanowni Państwo,

  ZMIANA TERMINU SEMINARIUM - 10.01.2020!

  Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań oraz Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium naukowo - praktycznym:

   Ocena cyklu życia produktu

  Seminarium odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, ul. Konarskiego 18a, Gliwice.

  1. Komunikat_1_10.01.2020 z programem i warunkami uczestnictwa.

  2. Karta uczestnictwa

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

  Kartę uczestnictwa należy przesłać do 03.01.2020 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: konferencja@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21

  Zapraszamy do czynnego udziału!

 • KOMUNIKAT: polska wersja językowa PN-EN ISO 19011:2018

  2019-10-16 11:50

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że została już opublikowana polska wersja językowa PN-EN ISO 19011:2018.

 • 14-15.10.2019 - Jubileusz 50-lecia pracy naukowo dydaktycznej Pana Profesora Stanisława Tkaczyka; Zawiercie

  2019-10-11 10:00

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszam na Jubileusz 50-lecia pracy naukowo – dydaktycznej Pana Profesora Stanisława Tkaczyka – Honorowego Przewodniczącego Rady Programowej Klubu PF ISO 9000.

  Jubileusz Pana Profesora obchodzony jest w ramach Konferencji MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2019, która odbędzie się w dniach 13-16 października 2019 roku w Hotelu Villa Verde Congress & SPA w Zawierciu.

  Dni konferencyjne bezpośrednio związane z Jubilatem: 14 i 15 października 2019 roku.

  Link do strony konferencyjnej http://mts.polsl.pl/pl/.

  Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa wraz z abstraktami (formatka do pobrania na stronie konferencji) do 14.09.2019, przez stronę konferencji jw..

  Jeszcze raz w imieniu organizatorów gorąco zapraszamy!

 • Nowe Władze Stowarzyszenia POLISOLAB - VII Kadencja

  2019-10-09 13:21

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w dniu 23.09.2019 r. odbyły się wybory do władz Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB.

  Oto wyniki tajnych głosowań:
   
  VII kadencja 23.09.2019 r. - 2022 r.
   

  Zarząd Główny:

   

  Prezes

  Tadeusz Glazer

  Wiceprezes

  Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas

  Wiceprezes

  Marek Roszak

  Sekretarz

  Zofia Kenig-Borkowska

  Skarbnik

  Grażyna Żarlicka

  Członek Zarządu

  Henryk Dębski

  Członek Zarządu

  Jadwiga Majcher

  Członek Zarządu

  Elżbieta Stefaniak


  Główna Komisja Rewizyjna:

  Przewodnicząca

  Elżbieta Stypułkowska

  Członek Komisji

  Joanna Gańko

  Członek Komisji

  Jolanta Krotkiewska-Orlikowska


  Główny Sąd Koleżeński:

  Przewodniczący

  Waldemar Mazan

  Członek Sądu

  Jadwiga Majcher

  Członek Sądu

  Grażyna Żarlicka

   

  Gratulujemy wyboru i życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków!