Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017
 • 13.04.2018 XXVIII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Katowice

  2018-03-16 13:50

  Warszawa, 14.03.2018 r.

  L.dz. 10/PF/2018

   

  XXVIII WALNE ZGROMADZENIE

  CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

   Katowice, 13 kwietnia 2018 r.

   Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

  § 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

  13 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30 – I termin, godz. 11.45 – II termin

  XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,

  które odbędzie się w Katowicach
  w Głównym Instytucie Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

   

  Rejestracja uczestników godz. 10.30 – 11.30 

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz  Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017.
  7. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  9. Zmiany do Regulaminu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
  10. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2018 r.
  11. Projekt planu rzeczowo – finansowego na 2018 r.
  12. Dyskusja.
  13. Wolne głosy i wnioski.
  14. Przyjęcie uchwał i wniosków XXVIII Walnego Zgromadzenia.

  13.15-14.00 – Lunch

  14.00-15.30 – Seminarium

  „Zarządzanie procesowe w aspekcie integracji systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem
   zmian w normie ISO 45001”

  16.00 – Zakończenie seminarium i wyjazd uczestników

  Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego w XXVIII Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego
  do podejmowania decyzji oraz seminarium jest nieodpłatny, udział drugiej osoby – przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z załączoną tabelą opłat. Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2017 r.

  Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA do Sekretariatu
  Klubu PF ISO 9000 faxem pod numer 22 842 54 21 lub mailem e-mail: wz@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 06.04.2018 r.

  Do pobrania:

  1) 10_2018_informacja WZ Klubu PF ISO 9000_13.04.2018.pdf

  2) Karta uczestnictwa WZ 2018.doc

  3) Zmiany do Regulaminu Klubu.pdf

  Informujemy, iż każdy z Członków Klubu, podczas Walnego Zgromadzenia ma możliwość przekazania uczestnikom Walnego Zgromadzenia materiałów promocyjnych dot. Państwa organizacji oraz wystawienia rollapu.

 • Terminarz spotkań na I półrocze 2018 r.

  2018-02-08 13:22
 • 21.02.2018 - I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”, Katowice

  2018-01-25 12:30
 • 09.03.2018 PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA A ZAPEWNIENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

  2017-12-08 12:54

  Termin i miejsce seminarium:

  09 marca 2018 r.

  Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1 w Warszawie.

   

  Agenda:

  11.00

  Otwarcie spotkania

  Sprawy organizacyjne. Omówienie programu

  11.15

  Przegląd zarządzania a zapewnienie o stanie kontroli zarządczej – wprowadzenie
  w omawiane zagadnienia
  (standard E.22, wymagania ISO 9001, wytyczne)

  11.45

  Przygotowanie przeglądu zarządzania – dane wejściowe i wyjściowe, przykłady, ćwiczenie (wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10, wytyczne m.in. ISO 9004)

  13.00

  Przerwa, Lunch

  13.30

  Przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej – wykorzystanie informacji przygotowanych w systemie zarządzania (standard E.22)

  14.00 - 15.00

  - Podsumowanie

  - Dyskusja, wymiana doświadczeń

  Koszty uczestnictwa: Karta uczestnictwa_09.03.doc

  Serdecznie zapraszamy!

 • 08.12.2017 - seminarium szkoleniowe ZARZĄDZENIE PROCESEM

  2017-11-23 19:13
 • 11.11.2017 - Członkowie Klubu - Laureaci PNJ

  2017-11-11 09:33
 • 30.06.2017 - uroczystość wręczenia Pani dr inż. Elżbiecie Krodkiewskiej - Skoczylas, Srebrnego Krzyża Zasługi

  2017-06-30 15:00
 • Kalendarium - Szkolenia/Sympozja/Warsztaty organizowane przez Klub PF ISO 9000 w 2017 r.

  2017-04-25 09:47

  Szkolenia/Sympozja/Warsztaty w 2017 r.

  Seminaria i sympozja wielodniowe:

  1. 16-21 maja 2017r. Jakość w biznesie 10  „Zrównoważony rozwój – wyzwania i wymagania, Szczyrk – (istnieje możliwość uczestnictwa tylko w jednodniowej konferencji).
  2. II kwartał 2017 r.  – II Zjazd Jakości - Ojców
  3. III lub IV kwartał  2017 r. – Sympozjum dot. Metrologii, Kielce
  4. IV kwartał lub I/II kw 2018 r. – 2 dniowe – Seminarium Procesy w organizacji III pt. – Wzrost efektywności biznesu a zarządzanie wiedzą pracowników, Krynica Zdrój

  Szkolenia/warsztaty jednodniowe:

  Sekcja Organizacji Publicznych:

  -        czerwiec 2017 r. , Bydgoszcz – szkolenie powtórzeniowe Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania (standardy B. 7, 8, 9, C.12, wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie zarządzania ryzykiem, wytyczne m.in. ISO 9004)

  -        II kwartał 2017 r. – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania  (standardy B. 7, 8, 9, C.12 wymagania ISO 9001, wytyczne)

  -        IV kwartał 2017 r.  – Przegląd zarządzania a zapewnienie o stanie kontroli zarządczej (standard E. 22, wymagania ISO 9001, wytyczne)

  Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

  -        19.05.2017 r, Warszawa PKN -Dokumentowanie systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015

  Sekcja Pełnomocników:

  -        IV kwartał–Wprowadzenie do zarządzania procesami – edycja na Śląsku.

  Przedstawione powyżej plany mogą ulec rozszerzeniu w miarę potrzeb, szczególnie o te spotkania, które przygotowywane są przez sekcje Klubu, o czym ich przewodniczący informują Członków na bieżąco.

Strony: