Korzyści

 • Dostarczamy wiedzę
  • informujemy o bieżących zmianach i wymaganiach w normach ISO dotyczących systemów zarządzania
  • dostarczamy profesjonalną wiedzę
 • Integrujemy środowisko
  • współpracujemy z Polskim Centrum Akredytacji
  • współpracujemy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
  • współpracujemy z Głównym Urzędem Miar
  • współpracujemy z Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
  • współpracujemy ze Stowarzyszeniem Klub Polskie Forum ISO 14000
  • współpracujemy ze Stowarzyszeniem Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000
  • współpracujemy z Centrum Certyfikacji Jakości
  • współpracujemy z Fundacją Qualitas
 • Rozwijamy kompetencje
  • organizujemy seminaria, szkolenia, kursy, warsztaty, webinaria
  • dostarczamy profesjonale periodyki o jakości: Problemy Jakości i Quality Magazyn
 • Rozwiązujemy problemy
  • wspieramy merytorycznie auditorów wewnętrznych
  • pomagamy skalować system i procesy
  • dostarczamy wiedzę z zakresu zarządzania
  • pośredniczymy w rozwiązywaniu problemów
 • Ułatwiamy kontakty
  • certyfikat członkostwa pomaga w prowadzeniu biznesu
 • Promujemy i nagradzamy
  • jesteśmy patronem certyfikatów dla przedsiębiorców: JAKOŚĆ ROKU®, EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® oraz WYBÓR POLAKÓW®
  • promujemy jakość wśród studentów, jesteśmy patronem projektu IKAR JAKOŚCI im. Prof. Romualda Kolmana na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania
 • Oferujemy realne korzyści:
  Tytuł Członka Rzeczywistego uprawnia do:
  1. zamieszczenia bezpłatnie na stronie Klubu PF ISO 9000 informacji o firmie (1000 znaków) wraz z logotypem
  2. preferencyjnych warunków udziału w szkoleniach / seminariach organizowanych przez Klub PF ISO 9000[1]
   • Bezpłatny udział 1 Przedstawiciela w 1 szkoleniu / seminarium / webinarium[2]
   • Preferencyjne zniżki dla kolejnych 2 Przedstawicieli w wysokości 10% od kwoty netto
  3. zaprezentowania osiągnięć i promowania działalności Organizacji Członka Rzeczywistego w mediach społecznościowych Klubu np. Facebook, LinkedIn
  4. 20% zniżki na udział w projektach promujących jakość, którym patronuje Klub
  5. 20% zniżki na publikacje prasowe we współpracujących z Klubem periodykach: Quality Magazyn i Problemy Jakości

[1] Do wykorzystania jeden raz w roku.

[2] szkolenie/seminarium/webinarium corocznie wskazane przez Zarząd Klubu.