Rada Programowa

Rada Programowa Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 jest ciałem doradczym Zarządu Klubu, powoływa­nym przez Zarząd. Do Rady Programowej są po­woływani eksperci różnych branż jako doradcy w zakresie kształtowania programu działania Klubu.

Kadencja Rady Programowej jest czteroletnia, tak jak Zarządu Klubu. Zadaniem Rady Programowej jest inspirowanie tematyki działań merytorycznych Klubu oraz opiniowanie wybranych zagadnień, wg potrzeb określanych przez Zarząd i Prezesa.

Rada Programowa jest uprawniona do wnioskowa­nia do Zarządu we wszelkich sprawach przedsięwzięć dla realizacji celów Klubu.

RADA PROGRAMOWA KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

VII KADENCJA (2016 - 2020)
 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
  Honorowy Przewodniczący Rady Programowej
  Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania,
  Zakład Kwalitologii Kierownik Zakładu
  Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
 2. dr inż. Zygmunt Niechoda
  Przewodniczący Rady
  Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
 3. prof. nadz. dr inż. Janusz Berdowski
  Przewodniczący Sekcji Przemysłu Spożywczego Klubu PF ISO 9000
  Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
 4. Tamara Borkowska
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 5. dr hab. prof. UE. Alicja Maleszka
  Uniwersytet Ekonomiczny Wydział Towaroznawstwa
 6. dr inż. Wojciech Henrykowski
  Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
 7. dr inż. Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas
  Prezes Honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
 8. dr inż. Andrzej Maciej Kwintowski
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 9. Ewa Mańkiewicz-Cudny
  Prezes FSNT-NOT
 10. mgr Waldemar Mazan
  Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
 11. dr inż. Witold Pokora
  Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości
 12. dr inż. Tomasz Henryk Schweitzer
  Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 13. prof. dr hab. Tadeusz Sikora
  Kierownik Katedry Zarządzania Jakością
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 14. prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
  Kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny
 15. Janusz Wieczorek
  Telewizja Polska S.A.
 16. Małgorzata Wierzbicka
  Redaktor naczelny Redakcja „Problemy Jakości”
 17. Józef Wierzbicki
  JW. CONSULTING Józef Wierzbicki
 18. Andrzej Ziółkowski
  Prezes Urzędu Dozoru Technicznego