Seminaria szkoleniowe

Seminaria 2021

28.01.2021 – modułowe seminarium szkoleniowo – doskonalące: AUDYTOWANIE W TRYBIE ZDALNYM (ON-LINE).

 

Seminaria 2020

 • 09 i 11.12.2020 – II edycja e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu
 • 12-13.11.2020 szkolenie doskonalące: AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
 • 29.09.2020 – XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000 – on-line
 • Start 29.10.2020 r. – modułowe seminarium szkoleniowe: Systemowe narzędzia doskonalenia
 • przesunięcie terminu konferencji 18-10.04.2021 – Konferencja Sekcji Przemysłu Spożywczego ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI – 12 ”Certyfikat jakości – paszportem dla wyrobu”
 • 10.07.2020 – Funkcjonowanie firmy w obecnych warunkach kryzysowych – COVID 19 – seminarium on-line Sekcji Auditorów
 • 24-25.06.2020 – e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu
 • 09.06.2020 – Seminarium on-line Zarządzanie jakością,
 • 10.01.2020 – seminarium Ocena cyklu życia produktu; Gliwice

Seminaria 2019

 • 14.01.2019 r. – spotkanie Sekcji Jednostek Certyfikujących
 • 27.09.2019 r. seminarium Komisji Auditorów – Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 19011, Warszawa

Seminaria 2018

 • 21.02.2018 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”, Katowice
 • 09.03.2018 – PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA A ZAPEWNIENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
 • 13.04.2018 – XXVIII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Katowice
 • 15.05.2018 – konferencja „Społeczna odpowiedzialność biznesu”; Szczyrk
 • 08.10.2018 – seminarium naukowo – praktyczne „Ocena cyklu życia produktu z uwzględnieniem opakowań”
 • 10-12.10.2018 – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
 • 03.12.2018 – Spójność pomiarowa – praktyczne aspekty wymagań w zapewnieniu jakości wyników badań i pomiarów, Poznań