Sekcje i Komisje Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Lp. Sekcja/Komisja Przewodniczący Kontakt
1 Sekcja Jednostek Certyfikujących Witold Pokora
dr inż.
Centrum Certyfikacji Jakości
tel.: +48 261 839 630
e-mail: witold.pokora@ccj.wat.edu.pl
2 Sekcja Przemysłu Spożywczego Janusz B. Berdowski
dr inż.
Przez sekretariat Klubu PF ISO 9000
tel./fax: +48 22 842 54 21
e-mail: pfiso@pfiso9000.pl
3 Sekcja Organizacji Publicznych Grażyna Żarlicka
mgr inż.
AS-QUAL
tel.: +48 602 722 074
e-mail: grazela@tkomp.pl
e-mail: g_zarlicka@interia.pl
4 Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Grażyna Żarlicka
mgr inż.
Loxxess Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 502 716 405
tel.: +48 22 392 48 60
e-mail: g_zarlicka@interia.pl
5 Sekcja Auditorów   Przez sekretariat Klubu PF ISO 9000
tel./fax: +48 22 842 54 21
e-mail: pfiso@pfiso9000.pl
6 Sekcja Menadżerów Jakości   Przez sekretariat Klubu PF ISO 9000
tel./fax: +48 22 842 54 21
e-mail: pfiso@pfiso9000.pl
7 Komisja ds. Wydawnictw Jolanta Orlikowska
mgr inż.
Biuro Projektowo-Wdrożeniowe TELEOS
tel.: +48 22 77 23 047
tel.: +48 501 730 786
fax: 77 23 038
e-mail: jolanta_orlikowska@o2.pl
8 Komisja ds. Koordynacji Spotkań Klubowych Romualda Koś
mgr inż.
Członek wspierający 157
tel.: +48 882 453 776