Newsletter 01/2024

Prof. Marek Roszak wybrany do Rady Normalizacyjnej, Klub partnerem POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI® oraz termin XXXIV Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 w trybie sprawozdawczo-wyborczym połączonego z Ogólnopolską Konferencją  – Przyszłość zarządzana przez Jakość w Gliwicach. 

Zapraszamy do klubowego Newslettera!