Q&S Management

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 na posiedzeniu w dniu 20.12.2016 r. podjął decyzję o wyrażeniu zgody na objęcie przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 patronatu nad Kołem Naukowym Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem „Q&S Management” Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

https://qsmanagement.pw.edu.pl/