IKAR JAKOŚCI

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

„Uznanie wartości nauk o organizacji i zarządzaniu, a w tym również jakości, musi mieć swoje konsekwencje w jej nauczaniu, badaniu i rozwijaniu. Dlatego powinnością jest powołanie do życia konkursu na najlepszą pracę z zakresu zarządzania – działanie to wypełnia bowiem lukę, która w tym zakresie oraz wymiarze ogólnopolskim do tej pory istniała.”

Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. nzw. w Pol. Śl, Prezes Klubu PF ISO 9000