EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Zarząd Klubu podjął decyzję o udzieleniu przez Klub PF ISO 9000 patronatu nad konkursem:

W imieniu Organizatora zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.