23.09.2022 – Utrzymanie ciągłości działania organizacji w warunkach zmienności otoczenia zewnętrznego – e-seminarium szkoleniowe

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w e-seminarium szkoleniowym:

Utrzymanie ciągłości działania organizacji
w warunkach zmienności otoczenia zewnętrznego

które planowane jest w dniu 23.09.2022 r

Seminarium szkoleniowe realizowane jest on-line poprzez stronę www i na platformie zoom 

PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

1.

8.50 – 9.00

Rejestracja uczestników

Izabela Majewska

 

9.00 – 9.10

Otwarcie seminarium

Grażyna Żarlicka

2.

9.10 – 10.45

Ciągłość działania – wymagania normatywne ISO 22301 oraz ISO 27001 w połączeniu z ISO 9001,  wprowadzenie w zakresie identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka, reakcji na ryzyko

Grażyna Żarlicka

3.

10.45 – 11.00

Przerwa

 

4.

11.00 – 12.30

Ciągłość działania  praktyczne przykłady wdrożeń oraz uzyskanych efektów, case study z uwzględnieniem identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka i reakcji na ryzyko

Justyna Gałkiewicz

5.

12.30 – 13.00

Dyskusja

Grażyna Żarlicka

6.

13.00 – 13.15

Podsumowanie, zakończenie seminarium

Grażyna Żarlicka

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

CELE SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO:

 • nabycie wiedzy w zakresie interpretacji wymagań norm ISO 22301 oraz ISO 27001 w połączeniu z ISO 9001 w odniesieniu do utrzymania ciągłości działania organizacji, podejścia do identyfikacji, analizy
  i reagowania na ryzyko
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

W RAMACH SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO NABĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI

 • praktycznego podejścia do zapewnienia ciągłości działania i reagowania na poziom ryzyka w zależności od zmian zewnętrznego otoczenia organizacji
 • okresowego przeglądu i weryfikacji podejścia do zarządzania opartego na ryzyku

ADRESACI:

 • Osoby zarządzające systemem zarządzania w organizacjach, zarówno usługowych, jak i produkcyjnych
 • Osoby dokonujące identyfikacji, przeprowadzające analizę i nadzorujące działania związane z ryzykiem
 • Osoby podejmujące decyzje w zakresie zapewnienia ciągłości działania w organizacjach, zarówno usługowych, jak i produkcyjnych
 • Auditorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością i ciągłością działania
 • Auditorzy jednostek certyfikujących

PROWADZĄCY:

Grażyna Żarlicka

 • AS-QUAL Szkolenia Doradztwo Audity (właściciel, konsultant ZSZ)
 • auditor zewnętrzny w jednostkach certyfikujących
 • szkoleniowiec i konsultant w zakresie systemów zarządzania jakości, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy

Justyna Gałkiewicz

 • NAFTOPORT sp. z o.o. (Główny Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Menager ryzyka)
 • auditor wewnętrzny w zakresie systemów zarządzania jakości, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ciągłości działania

Szczegółowe informacje wraz z kosztami udziału znajdują się w Ciągłośc działania – informator. Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej dnia 16 września 2022 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

SZKOLENIE  KOŃCZY  SIĘ  WYDANIEM  ZAŚWIADCZENIA

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!