Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 jest organem kontroli wewnętrznej wybieranym przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków rzeczywistych Klubu. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

Podstawowym zadaniem Komisji jest nadzorowanie zgodności działań Klubu z planem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 VIII Kadencji:

Przewodnicząca Komisji:

Mirosława Borzęcka – POLMO ŁOMIANKI S.A.

Członkowie Komisji:

Elżbieta Gruszka – Główny Instytut Górnictwa

Joanna Gańko – Członek honorowy Klubu PF ISO 9000