Zarząd

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Wyborcze spośród przedstawicieli członków rzeczywi­stych, na czteroletnią kadencję, jako organ zarządza­jący i wykonawczy. Zarząd ustala kie­runki i formy działania Klubu, powołuje Radę Pro­gramową, kształtuje strukturę organizacyjną Klubu przez powoływanie sekcji branżowych i regionalnych oraz komisji problemowych.

Do kompetencji Zarządu należy m.in. podejmowanie decyzji o przyjęciu, zawieszeniu i skreśleniu członków Klubu- rzeczywistych i wspierających oraz inicjowanie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze.

Wśród głównych zadań Zarządu należy wymienić:

  • opracowanie i realizacja planu pracy Klubu,
  • nadzór i wsparcie prac Sekcji i Komisji,
  • organizacja działalności informacyjnej i promocyjnej,
  • organizacja Walnych Zgromadzeń Klubu,
  • realizacja planu rzeczowo-finansowego

Zarząd spotyka się regularnie na zebraniach, podczas których podejmuje Uchwały zgodnie z Regulami­nem, na bieżąco współpracuje z Sekretariatem Klubu i utrzymuje komunikację mailową we wszystkich kwe­stiach tego wymagających.

Organizację prac Zarządu określa Regulamin Klubu.

ZARZĄD KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

VIII Kadencji
Imię i Nazwisko Instytucja Dane kontaktowe
Marek Roszak
Prezes Klubu
Politechnika Śląska, Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Czł. rz. nr 830
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
ul. Konarskiego 18a, p. 361,
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 2372923
e-mail: marek.roszak@polsl.pl
Tadeusz Glazer
Wiceprezes Klubu
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 nr 1
Kontakt przez sekretariat Klubu PF ISO 9000
Jadwiga Majcher
Sekretarz Klubu
Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 nr 8 Kontakt przez sekretariat Klubu PF ISO 9000

Edyta Słupecka
Skarbnik Klubu

rezygnacja 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Czł. rz. nr 170
al. Krakowska 110/114,
02-256 Warszawa
tel.: +48 512 025 964
tel.: +48 22 846 00 11 wew. 404
e-mail: Edyta.Slupecka@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Henryk Dębski
Członek Zarządu
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Czł. rz. nr 318
ul. Sarni Stok 93
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 813 04 63
e-mail: Henryk.Debski@bosmal.com.pl
Marcin Kałużny
Członek Zarządu
FUNDACJA QUALITAS Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych
Czł. rz. nr 852
ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
tel.: +48 607 198 447
e-mail: m.kaluzny@fundacjaqualitas.pl

Paweł Kukowski
Członek Zarządu

rezygnacja

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Czł. rz. nr 108
ul. Chemików 7
09-411 Płock
tel.: +48 24 256 85 70
tel.: +48 605 193 438
e-mail: Pawel.Kukowski@orlen.pl
Elżbieta Stefaniak
Członek Zarządu
B&L Elżbieta, Danuta, Arkadiusz STEFANIAK Spółka Cywilna
Czł. rz. nr 857
ul. Spokojna 2
05-260 Marki
tel.: +48 22 781 25 01
tel.: +48 607 263 557
e-mail: bandl@wp.pl
Grażyna Żarlicka
Członek Zarządu
Loxxess Polska Sp. z o.o.
Czł. rz. nr 773

Kwietniowa 36

05-090 Wypędy

tel.: +48 502 716 405
e-mail: grazyna.zarlicka@loxxess.com

Dr hab. Joanna Dziadkowiec,
Prof. UEK

Skarbnik Klubu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością
Czł. rz. nr 339

ul. Rakowicka 27
30-510 Kraków

tel.: +48 12 293 55 83
e-mail: dziadkoj@uek.krakow.pl