XXXIV WZ. Wybrano zarząd IX Kadencji

W dniu 13 maja br. w Gliwicach odbyło się XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Powróciliśmy do organizacji Walnych Zgromadzeń w siedzibie członków Klubu – tym razem gościliśmy w murach Politechniki Śląskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym korzystając z gościny Pani Dziekan Profesor Anny Timofiejczuk. Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Kierowana przez Profesora Tomasza Tańskiego, będąca częścią Wydziału, jest członkiem rzeczywistym Klubu.

Walne Zgromadzenie odbyło się  w trybie zdawczo-wyborczym. Ustępujący Zarząd VIII kadencji złożył sprawozdanie z działalności Klubu i uzyskał absolutorium.

Jednocześnie dokonano wyboru władz Klubu na IX kadencję:

Prezesem Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 na IX kadencję został Profesor Marek Roszak.

Członkami Zarządu: Henryk Dębski, Joanna Dziadkowiec, Tadeusz Glazer, Marcin Kałużny, Jadwiga Majcher, Elżbieta Stefaniak, Grażyna Żarlicka.

Członkami Komisji Rewizyjnej: Mirosława Borzęcka, Magdalena Mazur.

Nowo wybranym władzom Klubu gratulujemy i życzmy sukcesów w realizacji misji Klubu!

Tytuł Członka Honorowego Klubu PF ISO 9000 –  decyzją Walnego Zgromadzenia – przyznano Panu Andrzejowi Kiszczakowi – jednemu z trzech współzałożycieli Klubu. Serdecznie Gratulujemy!

Walne Zgromadzenie tradycyjnie już zakończone zostało seminarium. Które  tym razem poświęcono planowanym zmianom dotyczącym normy ISO 9001 – referat zatytułowany Stan realizacji praz związanych z nowelizacją normy ISO 9001 oraz planowane kierunki zmian wygłosiła Pani Joanna Skwarek – z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Sekretariat KPFISO 9000