Sekcje i Komisje Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Lp. Sekcja/Komisja Przewodniczący Kontakt
1 Sekcja Jednostek Certyfikujących
2 Sekcja Przemysłu Spożywczego Janusz B. Berdowski
dr inż.
Przez sekretariat Klubu PF ISO 9000
e-mail: pfiso@pfiso9000.pl
3 Sekcja Organizacji Publicznych Grażyna Żarlicka
mgr inż.
AS-QUAL
tel.: +48 602 722 074
e-mail: g.zarlicka@as-qual.pl
4 Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Grażyna Żarlicka
mgr inż.
Loxxess Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 502 716 405
e-mail: grazyna.zarlicka@loxxess.com
5 Sekcja Auditorów Artur Jabłoński Przez sekretariat Klubu PF ISO 9000
e-mail: pfiso@pfiso9000.pl
6 Sekcja Menadżerów Jakości Przez sekretariat Klubu PF ISO 9000
e-mail: pfiso@pfiso9000.pl
7 Komisja ds. Wydawnictw Jolanta Orlikowska
mgr inż.
Biuro Projektowo-Wdrożeniowe TELEOS
tel.: +48 22 77 23 047
tel.: +48 501 730 786
e-mail: jolanta_orlikowska@o2.pl