Członkostwo

Członkostwo w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000

Członkowie rzeczywiści

Siłę i cel istnienia Klubu stanowią jego Członkowie, zwłaszcza rzeczywiści. Są nimi organizacje państwowe i prywatne, duże i małe, organizacje z różnych branż. Każdy z członków rzeczywistych Klubu reprezentowany jest przez swojego upoważnionego przedstawiciela. Przeważnie jest to osoba odpowiedzialna za system zarządzania – system zarządzania jakością, zintegrowany system zarządzania. Jest to zazwyczaj pełnomocnik ds. systemu / przedstawiciel kierownictwa.

Członkiem rzeczywistym może być jednostka organizacyjna, reprezentowana przez jej upoważnionego przedstawiciela. Jednostka organizacyjna staje się członkiem Klubu po złożeniu pisemnej deklaracji i zaakceptowaniu jej przez Zarząd Klubu oraz uiszczeniu składki członkowskiej, ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

Członkostwo rzeczywiste wiąże się z wieloma uprawnieniami i możliwościami korzystania ze wszystkich form życia klubowego. To przedstawiciele członków rzeczywistych zarządzają Klubem.

Każdy członek rzeczywisty Klubu ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu, bierze udział w Walnych Zgromadzeniach, które są najwyższą władzą Klubu. Korzysta z seminariów szkoleniowych, sympozjów na zasadach zminimalizowanych kosztów, w tym dofinansowywanych w ramach składki członkowskiej, może również uczestniczyć w innych formach działalności merytorycznej, jak np. w pracach sekcji i komisji. Otrzymuje wydawnictwa tematyczne klubowe oraz pozyskiwane przez Klub na zasadach współpracy z innymi organizacjami.

Klub utrzymuje się ze składek członków rzeczywistych. Aktualnie obowiązuje składka uchwalona w 1996 roku.

Członkowie wspierający

Drugi rodzaj członkostwa w Klubie to Członkowie wspierający. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz organizacje, które najczęściej są organizacjami małymi.

Członkowie wspierający uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.

Mogą korzystać ze wszystkich form życia klubowego, w tym uczestniczyć w seminariach szkoleniowych, sympozjach, w pracach sekcji i komisji, ale na innych zasadach, aniżeli pierwszy przedstawiciel członka rzeczywistego.

Każdy numer członkowski jest nadawany w Klubie tylko raz, co oznacza, że blisko 900 organizacji w historii Klubu podjęło współpracę i wzięło udział w życiu klubowym.

DEKLARACJA_WSPIERAJĄCEGO

Członkowie honorowi

 • Prezes Honorowy: dr inż. Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas
 • Tadeusz Glazer
 • dr inż. Wojciech Henrykowski
 • dr Zygmunt Niechoda
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk (COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)
 • mgr inż. Joanna Gańko
 • mgr inż. Jolanta Orlikowska
 • prof. dr inż.. Janusz B. Berdowski
 • Jadwiga Majcher
 • Witold Lewandowski (Radwag Wagi Elektroniczne)
 • Tomasz Schweitzer
 • Jerzy Szymański 
 • Lucyna Olborska (PCA)