Badaniu ankietowe dotyczące Jakości 4.0. 

Szanowni Państwo,  

Serdecznie Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym Jakości 4.0. 

Badanie prowadzi Katedra Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie z partnerami z Czech i Słowacji realizuje projekt „Zarządzanie jakością w Przemyśle 4.0”. Jednym z celów tego projektu jest zbadanie gotowości przedsiębiorstw w Polsce do wdrażania nowoczesnych, silnie zintegrowanych rozwiązań w zakresie zarządzania jakością

Link do ankiety: https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/491945

Jakość 4.0 jest elementem Przemysłu 4.0 i obejmuje m.in.:
– współtworzenie wartości dzięki integracji działów, procesów i całych przedsiębiorstw,
– podejście systemowe do zarządzania, cybernetyka,
– zapewnienie zaufania, przejrzystości i współpracy,
– integracja fizycznej infrastruktury organizacji z siecią i bazami danych,
– gromadzenie i analizowanie na żywo danych o funkcjonowaniu infrastruktury,
– szybkie, adaptacyjne uczenie się i wprowadzanie zmian zanim pojawią się problemy (predykcja),
– wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do monitorowania, analiz oraz podejmowania decyzji. 

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.