23-24.03.2022 – szkolenie doskonalące: AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

2021-12-14 13:18

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję szkolenia doskonalące on-line:

AUDITOR WEWNĘTRZNY Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Nabór na termin: 23-24.03.2022 r.

PROWADZĄCY:

Artur Jabłoński wykładowca, konsultant, auditor, specjalista w zakresie systemów zarządzania

CEL SZKOLENIA:

 • przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie zrozumienia i interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 oraz wymagań normy ISO 19011 z roku 2018 w zakresie nowych wytycznych dot. przeprowadzania audytów wewnętrznych, w tym istoty:
  • celu i kryteriów auditu,
  • planowania, organizacji i metod przeprowadzania auditu,
  • zasad raportowania oraz dokumentowania auditu,
  • działań poauditowych,
  • realizacji auditów w trybie zdalnym,
 • nabycie i/ lub doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia auditu,
 • poszerzenie świadomości znaczenia i wpływu auditów wewnętrznych na doskonalenie organizacji.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • kandydaci oraz czynni auditorzy systemów zarzadzania jakością,
 • pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,
 • menadżerowie i właściciele/kierownicy procesów systemu zarzadzania jakością.
 • zainteresowani zagadnieniami doskonalenia systemów zarządzania jakością.

W RAMACH SZKOLENIA NABYWA SIĘ UMIEJĘTNOŚCI:

 • interpretacji i zastosowania wymagań normy ISO 9001:2015,
 • zaplanowania auditu wewnętrznego,
 • opracowania planu auditu i listy pytań kontrolnych,
 • przeprowadzenia auditu zgodnie z poznanymi metodykami,
 • pozyskania obiektywnych dowodów auditowych,
 • formułowania wyników auditu odnosząc je do celu/-ów i kryteriów auditu,
 • formułowania potencjału do doskonalenia w zakresie auditowanych obszarów, procesów,
 • sporządzania raportów z auditów.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się w informatorze: Informator_Auditor wewnętrzny

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW Klubu PF ISO 9000 oraz Stowarzyszenia POLISOLAB preferencyjna bonifikata od kwoty netto w wysokości 10%.

ZGŁOSZENIA:

Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 17 marca 2022 r. na e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.
(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału!