18.09.2023 – e-seminarium szkoleniowe LEAN W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na e – seminarium szkoleniowe

LEAN W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

które zaplanowane jest w dniu 18.09.2023 r od g. 9.00-14.00

 • PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

1.        

8.50 – 9.00

Rejestracja uczestników

A.  Dębowska

2.        

9.00 – 10.30

System zarządzania jakością a filozofia LEAN Management

M. Roszak

3.        

10.30 – 10.45

Przerwa

 

4.        

10.45 – 12.15

Etapy budowania organizacji Lean i narzędzia LEAN

G. Gajewski

5.        

12.15 – 12.30

Przerwa

 

6.        

12.30 – 13.30

LEAN w procesach zarządczych – przykłady praktyczne

G. Gajewski

7.        

13.30 – 14.00

Dyskusja – zakończenie seminarium

M. Roszak

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.
 • CELE SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO:
 • zmiana postaw i myślenia dotyczącego implementacji i integracji systemów zarządzania jakością i filozofii LEAN
 • nabycie wiedzy w zakresie komplementarnego wykorzystania normalizowanych systemowych rozwiązań zarządczych i filozofii LEAN
 • metodyczne i praktyczne opanowanie metod i technik wspierających wdrożenie filozofii LEAN
 • poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu filozofii LEAN w oparciu o praktyczne przykłady
 • W RAMACH SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO NABĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI:
 • łączenia podejścia związanego z systemem zarządzania jakością a koncepcją LEAN
 • prowadzenia efektywnego uczestnictwa w realizacji projektów LEAN
 • wykorzystania metod i technik zarządzania wykorzystywanych w projektach LEAN
 • mapowania i analizowania strumienia wartości
 • odchudzonego myślenia – „Lean thinking”

 

 • ADRESACI:
 • kadra zarządzająca
 • inżynierowie jakości
 • pełnomocnicy ds. jakości
 • pracownicy odpowiedzialni za realizację procesów zarządczych i produkcyjnych
 • audytorzy systemów zarządzania
 • PROWADZĄCY:

mgr inż. Grzegorz GAJEWSKI, MBA; Lean Six Sigma Master Black Belt, zatrudniony w firmie Clariant jako Menedżer programu ciągłego doskonalenia, trener i coach w zakresie transformacji procesowych, wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

dr hab. inż. Marek ROSZAK, Prof. PŚ nauczyciel akademicki, zatrudniony w Politechnice Śląskiej na stanowisku profesora, szkoleniowiec, trener, konsultant w zakresie zarządzania jakością, w tym norm ISO 9001, ISO 14001, CQI-9, metod i technik zarządzania jakością, oraz koncepcji doskonalenia jakości – LEAN,KAIZEN.

 • KOSZTY E-SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO podane są w: Informatorze

Kartę uczestnictwa należy przesłać dnia 15.09.2023 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).  E-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!