33 Walne Zgromadzenie Członków Klubu już za nami!

W dniu 29 czerwca 2023 r. odbyło się 33 Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Dziękujemy obecnym przedstawicielom Członków oraz zaproszonym Gościom za uczestnictwo.

 Zarząd Klubu VIII kadencji uzyskał absolutorium.

Tytuł Członka Honorowego Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 został uchwałą Walnego Zgromadzenia nadany Pani Lucynie Olborskiej – Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – serdecznie Gratulujemy.

Uchwałą Walnego członkiem Zarządu Klubu VIII kadencji została Pani Prof. Joanna Dziadkowiec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – serdecznie Gratulujemy. 

Na zdjęciu od lewej: Vice prezes Klubu Tadeusz Glazer, członek Zarządu Klubu Joanna Dziadkowiec, Członek Zarządu Klubu Grażyna Żarlicka, Członek Zarządu Klubu Henryk Dębski,  Prezes Klubu Marek Roszak – siedziba PKN, Warszawa, 29 czerwca 20223.