11 październik – BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWO – szkolenie online

 • PROGRAM E – SZKOLENIA

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

1.        

8.50 – 9.00

Rejestracja uczestników.

Agnieszka Dębowska

2.        

9.00 –  9.10

Otwarcie szkolenia.

Grażyna Żarlicka

3.        

9.10 – 11.00

1. Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie.

2. Wymagania norm ISO 9001, ISO 22301 oraz ISO 27001 w kontekście bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

Tadeusz Zawistowski

4.        

11.00 – 11.15

Przerwa

 

5.        

11.15 – 12.45

3. Systemowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

4. Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo, a wymagania normy ISO 9001, kontekst jakości.

Tadeusz Zawistowski

6.        

12.45 –  13.00

Przerwa

 

7.        

13.00  –  14.30

5. Zdarzenia, zagrożenia i podatności organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

6. Zabezpieczenia i mechanizmy kontrolne dotyczące bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

Tadeusz Zawistowski

1.        

14.30 -15.00

Podsumowanie.

Dyskusja, wymiana doświadczeń, zakończenie szkolenia.

Grażyna Żarlicka

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

 • CELE SZKOLENIA:
 • nabycie wiedzy w zakresie wymagań norm systemów zarządzania oraz wymagań prawnych w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,
 • nabycie wiedzy w zakresie potencjalnych zdarzeń, zagrożeń i podatności organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.
 • W RAMACH SZKOLENIA NABĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI
 • interpretacji wymagań norm systemów zarządzania w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu jakości,
 • planowania i wdrażania systemowych zabezpieczeń i mechanizmów kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństw.
 • ADRESACI SZKOLENIA:
 • kadra zarządzająca
 • pracownicy odpowiedzialni za realizację procesów produkcyjnych
 • inżynierowie jakości oraz pełnomocnicy ds. jakości, bezpieczeństwo informacji
 • audytorzy systemów zarządzania jakością, ciągłości działania, bezpieczeństwa informacji
 • osoby zainteresowane zagadnieniem z zakresu ITi cyberbezpieczeństwa

PROWADZĄCY:

Tadeusz ZAWISTOWSKI

Doradca, audytor, szkoleniowiec związany
z wdrażaniem, utrzymaniem, rozwojem
i doskonaleniem systemów zarządzania
w tym jakością, bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, ciągłością działania, kontroli zarządczej, antykorupcji, zarządzania procesowego, zarządzania przez cele.

karta uczestnictwa__Cyberbezpieczeństwo 11.09.2023

Szczegóły szkolenia w informatorze

 •  ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE

Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Ks. Bpa Bednorza 2a-6

40-384 Katowice

tel. 451 145 888

www.pfiso9000.pl, konferencja@pfiso9000.pl

SZKOLENIE  KOŃCZY  SIĘ  WYDANIEM  ZAŚWIADCZENIA

 • KOSZTY E- SZKOLENIA

·        Członek rzeczywisty Klubu PF ISO 9000

·        Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB

·        Członek wspierający (osoba fizyczna) Klubu PF ISO 9000

·        Członek honorowy Klubu PF ISO 9000

400,00 netto
+ 23% VAT

przy min. dwóch osobach
z tej samej firmy

380,00 netto
+ 23% VAT / osobę

·        Członek wspierający (instytucja) Klubu PF ISO 9000

·        Członek Klubu POLLAB

·        Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000

·        Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000

440,00 netto
+ 23% VAT

Pozostali Uczestnicy

540,00 netto
+ 23% VAT

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 6 dni roboczych przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników