Start 01.03.2022 II-ga edycja modułowego seminarium szkoleniowego Systemowe Narzędzia Doskonalenia

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB zapraszają do udziału w II edycji modułowego seminarium szkoleniowego:

SYSTEMOWE NARZĘDZIA DOSKONALENIA

w ramach cyklu

DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA.

Seminarium szkoleniowe adresowane jest do osób zainteresowanych doskonaleniem systemów zarządzania w różnych organizacjach, a w szczególności:

– dla kadry zarządzającej,

– pełnomocników / menadżerów jakości,

– auditorów wewnętrznych.

Seminarium szkoleniowe prowadzone on-line na platformie Zoom, w modułach 3 godzinnych (g. 9.00-12.00), realizowanych 1 x w tygodniu – we wtorki, zgodnie z programem. Zaczynamy 01.03.2022 r. g. 9.00.

Cel seminarium szkoleniowego: nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania systemowych narzędzi oceny skuteczności wdrożenia i funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania w organizacji.

Ukończenie całości szkolenia umożliwia uzyskanie certyfikatu:

SPECJALISTY W ZAKRESIE SYSTEMOWYCH NARZĘDZI DOSKONALENIA

 

PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO:

Moduł I – 01.03.2022

prowadzący: 

Michał KUBISTA

Systemowe narzędzia doskonalenia. Wymagania w zakresie systemowych narzędzi dedykowanych systemom zarządzania. Skuteczne i efektywne wykorzystanie narzędzi systemowych do zarządzania zmianą

Moduł II – 08.03.2022

prowadzący: 

Marek ROSZAK

Podejście procesowe. Analiza organizacji w układzie procesowym. Zarządzanie procesowe. Skuteczne i efektywne zarządzania procesami w organizacji. Doskonalenie systemu zarządzania w oparciu o podejście procesowe

Moduł III – 15.03.2022

prowadząca: 

Krystyna STEPHENS

Ocena efektów działania. Monitorowanie efektów działania i skuteczności systemu, analiza i ocena danych i informacji. Monitorowanie realizacji procesów. Doskonalenie systemu zarządzania w oparciu o ocenę efektów działania.

Moduł IV – 22.03.2022 prowadzący: 

Artur JABŁOŃSKI

Audit wewnętrzny. Doskonalenie systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie auditów wewnętrznych oraz informacji o niezgodnościach. Korekcja, działania korygujące. Analiza przyczyn niezgodności. Planowanie działań korygujących.

Moduł V – 29.03.2022

prowadząca: 

Tatiana KARKOSZKA 

Zarządzanie ryzykiem. Działania odnoszące się do ryzyk. Uwzględnienie ryzyk i szans w procesach. Analiza skuteczności działań podjętych w celu uwzględnienia ryzyk i szans. Aktualizacja ryzyk i szans podczas planowania, w tym w wyniku niezgodności.

Moduł VI – 05.04.2022

prowadząca:

Grażyna ŻARLICKA

Przegląd zarządzania. Istota przeglądu zarządzania. Przygotowanie materiałów na przegląd. Wykorzystanie danych i informacji. Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie polityki i celów dotyczących jakości. Przykłady określanie celów i zadań w powiązaniu z polityką jakości oraz celami procesów.

Moduł VII – 12.04.2022

prowadzący: Marek Roszak

webinarium podsumowujące szkolenie z prowadzącymi poszczególne moduły szkolenia oraz zaproszonymi gośćmi.

Szczegółowy Komunikat_1_SND_II edycja i karta uczestnictwa_SND_IIedycja 

Kartę uczestnictwa udziału w całości seminarium szkoleniowego lub w I module należy przesłać do dnia 23 lutego 2022 r. e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Kartę uczestnictwa w kolejnych modułach należy przesłać nie później niż 4 dni przed planowanym terminem edycji modułu. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału!