17.05.2022 seminarium naukowo-praktyczne „Znaczenie normalizacji w zarządzaniu jakością”

Zapraszamy na

otwarte seminarium naukowo-praktyczne towarzyszące XXXII  Walnemu  Zgromadzeniu  Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

gdzie: platforma zoom, rejestracja: karta uczestnictwa

kiedy: 17 maja 2022 r., rozpoczęcie godz. 14.00.

Referat wygłosi: dr hab. Piotr ROGALA, Prof. UEW

Temat referatu:

„Znaczenie normalizacji w zarządzaniu jakością”

Pan Profesor Piotr Rogala jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zatrudnionym w Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Główna dyscyplina naukowa stanowiąca obszar realizacji badań prowadzonych przez Pana Profesora to „Nauki o zarządzaniu i jakości”, w zakresie zarządzania organizacjami, zarządzania strategicznego, koncepcji i metod zarządzania, logistyki.

Zainteresowania naukowe Pana Profesora skupiają się na zagadnieniach zarządzania jakością i środowiskiem (TQM, ISO 9001, ISO14001, Model Doskonałości EFQM), etyki życia gospodarczego (społeczna odpowiedzialność biznesu) oraz zrównoważonego rozwoju.

Pan Profesor jest konsultantem i trenerem w zakresie: zarządzania jakością (m.in. ISO 9001, TQM, Modelu Doskonałości, kół jakości), społecznej odpowiedzialności, jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju.

Pan Profesor Piotr Rogala to wybitny naukowiec i praktyk w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem jakością, dotychczasowe bogate doświadczenie zarówno wynikające z prowadzonych badań naukowych, jak i kontaktów z przemysłem i administracją stanowią o jego niekwestionowanej pozycji wśród „młodego pokolenia jakościowców”.

W związku z tematyką zaplanowanego do wygłoszenia referatu zapraszamy Państwa do lektury publikacji Pana Profesora, zatytułowanej:

NURT NORMALIZACYJNY W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ”.

Monografia ta poświęcona jest jednemu z najważniejszych nurtów rozwijających się w ramach zarządzania jakością. Skłania ona do refleksji na historią oraz współczesnością dotychczas opracowanych, dających się wyodrębnić zagadnień opisanych w normach ISO serii 9000, takich jak definicje, wymagania dla systemu zarządzani jakością, zasady zarządzania jakością, techniki zarządzania jakością, itd. Celem opracowania jest konceptualizacja nurtu normalizacyjnego oraz ocena jego aktualnego statusu. W rozważaniach uwzględniona została zarówno perspektywa holistyczna obejmująca kluczowe normy tworzące serię ISO 9000 (tj. ISO 9000, ISO 9001 oraz ISO 9004) jak i perspektywa retrospektywna, ponieważ uwzględniono w niej zarówno aktualne, jak i wszystkie wcześniejsze wersje tych dokumentów. Ocenę znaczenia, jakości opracowania oraz użyteczności nurtu normalizacyjnego w zarządzaniu jakością przeprowadzono na podstawie opinii wyrażonych przez 73 ekspertów pochodzących z 17 różnych państw.

Publikacja ta jest dostępna pod linkiem:

https://ksiegarnia.ue.wroc.pl/zapowiedz-nurt-normalizacyjny-w-zarzadzaniu-jakoscia

Zachęcamy do lektury, a Panu Profesorowi gratulujemy opracowania stanowiącego ważny głos w gronie „jakościowców” w dyskusji nad znaczeniem normalizacji w podejmowanych działaniach projakościowych. 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych

Zarząd Klubu