28.06.2022 – e-seminarium szkoleniowe „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym – w tym dobór wyposażenia, spójność pomiarowa, sprawdzanie, wzorcowanie, legalizacja i zagrożenia”

28.06.2022 – e-seminarium szkoleniowe Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym – w tym dobór wyposażenia, spójność pomiarowa, sprawdzanie, wzorcowanie, legalizacja i zagrożenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w e-seminarium szkoleniowym:

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym – w tym dobór wyposażenia, spójność pomiarowa,
sprawdzanie, wzorcowanie, legalizacja i zagrożenia

które planowane jest w dniu 28.06.2022  r. 

Seminarium szkoleniowe realizowane jest on-line poprzez stronę www i na platformie zoom

PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

1.        

8.50 – 9.00

Rejestracja uczestników.

Izabela Majewska

2.        

9.00 –  9.10

Otwarcie szkolenia.

Grażyna Żarlicka

3.        

9.10 – 10.30

1. Zasady doboru wyposażenia pomiarowego do realizowanych procesów.

2. Rodzaje nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym – wymagania normy i wymagania prawne w zakresie legalizacji, wzorcowania, sprawdzania.

Danuta Jonaszek

4.        

10.30 – 10.40

Przerwa

 

5.        

10.50 – 11.50

3.      Planowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym  (harmonogram legalizacji / wzorcowania, sprawdzania, nadzorowanie realizacji harmonogramu).

4.      Oznaczanie i utrzymywanie statusu nadzorowania.

5.      Wymagania dotyczące spójności pomiarowej.

Danuta Jonaszek

6.        

11.50 –  12.00

Przerwa

 

7.        

12.00 – 13.30

6.  System zarządzania wyposażeniem pomiarowym niedopasowany
     do potrzeb organizacji – zagrożenia
.

Artur Kopa

6.        

13.30

Podsumowanie.

Dyskusja, wymiana doświadczeń, zakończenie seminarium.

Grażyna Żarlicka

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

CELE SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO:

  • nabycie wiedzy w zakresie wymagań norm systemów zarządzania oraz wymagań prawnych w odniesieniu do nadzoru nad wyposażeniem,
  • nabycie wiedzy w zakresie rozróżniania potrzeb w zakresie legalizacji i wzorcowania wyposażenia pomiarowego.

W RAMACH SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO NABĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI

  • prawidłowego doboru wyposażenia w odniesieniu do wykonywanych pomiarów i oczekiwanych wyników realizacji procesów,
  • nadzorowania stosowanego wyposażenia pomiarowego.

ADRESACI:

  • użytkownicy wyposażenia pomiarowego w przedsiębiorstwach, także tych, które posiadają w strukturze laboratoria nieakredytowane,
  • użytkownicy wyposażenia pomiarowego w organizacjach publicznych,
  • użytkownicy wyposażenia pomiarowego w laboratoriach wzorcujących i badawczych,
  • osoby zarządzające systemem zarządzania jakością w przedsiębiorstwach,
  • auditorzy wewnętrzni,
  • auditorzy jednostek certyfikujących.

KOSZTY E-SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO

·         Członek rzeczywisty Klubu PF ISO 9000

·         Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB

·         Członek wspierający (osoba fizyczna) Klubu PF ISO 9000

·         Członek honorowy Klubu PF ISO 9000

140,00 netto
+ 23% VAT

przy min. dwóch osobach z tej samej firmy

120,00 netto
+ 23% VAT / osobę

·         Członek wspierający (instytucja) Klubu PF ISO 9000

·         Członek Klubu POLLAB

·         Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000

·         Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000

220,00 netto
+ 23% VAT

   Pozostali Uczestnicy

300,00 netto
+ 23% VAT

Szczegółowe informacje znajdują się w Informatorze. Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej dnia 22 czerwca 2022 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Serdecznie Państwa zapraszamy!