Nowa norma związana z oceną i zapewnieniem jakości wody PN-ISO 29201:2022-02

Jakość wody

Życie na Ziemi miało swój początek w wodzie, stąd nie jest zaskoczeniem, że wszystkie organizmy żywe jej potrzebują. W temperaturze powyżej 0°C przejrzysta, bezbarwna ciecz, która nie ma ani zapachu, ani wyraźnego smaku. Jednak bez niej życie nie byłoby możliwe. Woda jest jednym z najważniejszych, niezbędnych dla życia mediów. Ludzie wykorzystują co roku miliardy metrów sześciennych wody – nie tylko do picia, lecz także w rolnictwie, produkcji, ciepłownictwie i chłodnictwie, turystyce oraz w innych sektorach usługowych. Silna antropopresja wpływa nie tylko na coraz większe kłopoty z dostępnością do wody, ale również na jej jakość.

Tym razem kierujemy Państwa uwagę na nową normę dot. jakości wody :

PN-ISO 29201:2022-02 Jakość wody – zmienność wyników badań i niepewność pomiaru ilościowych metod mikrobiologicznych.

Norma zawiera wytyczne dotyczące oceny niepewności ilościowych analiz mikrobiologicznych opartych na zliczaniu cząstek drobnoustrojów w hodowli. Obejmuje wszystkie warianty metody liczenia kolonii i najbardziej prawdopodobnej liczby. Uwzględnia dwa podejścia, składowych (znane również jako oddolne lub krok po kroku) oraz zmodyfikowane podejście globalne (odgórne). Celem jest określenie, w jaki sposób można uzyskać wartości wewnątrz laboratoryjnej zmienności procesu analitycznego i łącznej niepewności końcowych wyników badań dając możliwość wnioskowania dotyczącego jakości wody.