19.10.2021 – II edycja modułowe seminarium szkoleniowo – doskonalące: AUDYTOWANIE W TRYBIE ZDALNYM (ON-LINE).

POLSKIE FORUM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

zrzeszające:

  • Klub POLSKIE FORUM ISO 9000,
  • Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000,
  • Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000,
  •  Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB,

zaprasza do udziału w modułowym seminarium szkoleniowym – doskonalącym:

AUDYTOWANIE W TRYBIE ZDALNYM (ON-LINE)
od 19.10.2021 r.

Seminarium szkoleniowe adresowane jest do osób zainteresowanych doskonaleniem w zakresie realizacji audytów prowadzonych w różnych organizacjach.

Seminarium szkoleniowe realizowane on-line:

  • poprzez stronę www i na platformie zoom,
  • w modułach 3 godzinnych (godz. 9.00-12.00),
  • realizowanych 1 x tygodniu – we wtorki.

Szczegółowy komunikat i karta uczestnictwa:

Kartę uczestnictwa należy przesłać na e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 3 dni robocze przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.