XVI konferencja CCJ pod hasłem Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską nt.: Jakość-problemy i rozwiązania

Członkowie Zarządu Klubu pojęli decyzję o objęciu przez Klubu PF ISO 9000 patronatu nad XVI konferencji organizowaną przez Centrum Certyfikacji Jakości pod hasłem przewodnim Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską nt.: Jakość-problemy i rozwiązania.

27-30 września 2022
Mazurskie Centrum Kongresowo – Wypoczynkowe „Zamek Ryn” w Rynie

Link przekierowujący na stronę internetową konferencji, na której podane są wszystkie szczegóły tego wydarzenia: 

https://www.ccj.wat.edu.pl/modx/index.php?id=2489