09-10.06.2022 – Konferencja naukowa Katedry Zarządzania Jakością „Jakość przyszłości – przyszłość jakości”

Członkowie Zarządu Klubu pojęli decyzję o objęciu przez Klubu PF ISO 9000 patronatu nad Konferencją naukową Katedry Zarządzania Jakością „Jakość przyszłości – przyszłość jakości”.

Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na XI Krajową i III Międzynarodową Konferencję Naukową pod tytułem „Jakość przyszłości – przyszłość jakości” oraz Jubileusz pracy naukowo – dydaktycznej Pana Prof. dr hab. Tadeusza Sikory i Jubileusz 50- lecia Katedry Zarządzania Jakością. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.

Konferencja odbędzie się  w dniach 9 – 10 czerwca 2022r. w Krakowie i zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej (stacjonarnej i zdalnej).

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych na temat jakości przyszłości i przyszłości jakości. Motywem przewodnim obrad będą doświadczenia i nowe koncepcje związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem systemów zarządzania, a także inne zagadnienia związane z jakością w jej interdyscyplinarnym ujęciu.

Szczegóły organizacyjne na stronie www konferencji https://qffq.syskonf.pl/