XXXII Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000 już za nami!

Szanowni Państwo,

W dniu 17 maja br. po raz 32 obradowało Walne Zgromadzenie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

W tym roku również odbyło się ono on-line. W wyniku przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu  podsumowania działalności Klubu za rok 2021, Zarządowi Klubu zostało udzielone absolutorium oraz został zaakceptowany plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.. Przedstawiony również plan działań na bieżący rok.

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 w 2021 roku zorganizował następujące wydarzenia:

  1. Seminarium szkoleniowo – doskonaląceAudytowanie w trybie zdalnym,
  2. Seminarium szkoleniowe „Wyposażenie pomiarowe – dobór, nadzór, w tym spójność pomiarowa, sprawdzanie, wzorcowanie, legalizacja”,
  3. Seminarium naukowo – praktyczne „Ocena cyklu życia produktu”,
  4. Seminarium „Wprowadzenie do Modelu EFQM”,
  5. Szkolenia otwarte i zamknięteAuditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001”,
  6. Konferencja Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności”.

W wyżej wymienionych wydarzeniach uczestniczyły blisko 300 osób – dziękujemy Państwu za zaufanie i czynne uczestnictwo!

W realizacji szkoleń, seminariów wzięło udział ponad 20 trenerów, wykładowców, wysokiej klasy specjalistów, cenionych ekspertów, osób o uznanej pozycji w środowisku zawodowym i naukowym.

Dziękujemy za pozytywną ocenę i uznanie prowadzonych na rzecz członków Klubu działań.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym Gościom za obecność na Walnym Zebraniu Klubu.

Kierujemy serdecznie podziękowania do wszystkich Członków Klubu za współtworzenie Jakościowej Rodziny i wspólną realizację oferowanych przez Klub projektów.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych formach spotkań organizowanych przez
Klub PF ISO 9000 – aktualna oferta znajdują się na stronie: http://pfiso9000.pl/category/szkolenia/

Z jakościowym pozdrowieniem,

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 – siedziba PKN, Warszawa
(na zdjęciu od lewej: Pan Józef Wierzbicki przewodniczący obrad, Pan Marek Roszak – Prezes Klubu, Pani Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas – Prezes Honorowy Klubu, Pan Tadeusz Glazer – V-ce Prezes Klubu, Pani Grażyna Żarlicka – członek Zarządu Klubu, Pan Henryk Dębski  – członek Zarządu Klubu)

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 – siedziba PKN, Warszawa
(na zdjęciu od lewej: Pani Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas – Prezes Honorowy Klubu, Pan Tadeusz Glazer – V-ce Prezes Klubu)

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 – siedziba PKN, Warszawa
(na zdjęciu od lewej: Pan Marek Roszak – Prezes Klubu, Pani Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas – Prezes Honorowy Klubu, Pan Tadeusz Glazer – V-ce Prezes Klubu)

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 – siedziba PKN, Warszawa
(na zdjęciu od lewej: Pan Józef Wierzbicki przewodniczący obrad, Pani Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas – Prezes Honorowy Klubu)

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 – siedziba PKN, Warszawa
(na zdjęciu od lewej: Pani Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas – Prezes Honorowy Klubu,  Pan Henryk Dębski  – członek Zarządu Klubu)

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 – siedziba PKN, Warszawa
(na zdjęciu od lewej: Pan Marek Roszak – Prezes Klubu, Pani Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas – Prezes Honorowy Klubu, Pan Henryk Dębski  – członek Zarządu Klubu)

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 – siedziba PKN, Warszawa
(na zdjęciu od lewej: Pan Marek Roszak – Prezes Klubu, Pani Grażyna Żarlicka – członek Zarządu Klubu, Pani Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas – Prezes Honorowy Klubu, Pan Henryk Dębski  – członek Zarządu Klubu)

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000 – siedziba PKN, Warszawa
(na zdjęciu od lewej:  Pani Grażyna Żarlicka – członek Zarządu Klubu, Pani Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas – Prezes Honorowy Klubu, Pani Izabela Majewska – Kierownik biura/Asystent Zarządu Klubu PF ISO 9000 i Stowarzyszenia POLISOLAB)