Prof. Marek Roszak wybrany do Rady Normalizacyjnej

W wyniku wyborów  przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym wydanym na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji Pan dr hab. inż. Marek Roszak Prof. PŚ, prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz wice Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Jakością POLISOLAB, został wybrany na członka Rady Normalizacyjnej przy PKN VI kadencji.

Gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji w wykonywaniu obowiązków na rzecz krajowej normalizacji!