Polska Nagroda Jakości

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Na mocy Porozumienia o współpracy podpisanego w połowie marca br. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 26 edycja Polskiej Nagrody Jakości zostanie zorganizowana przez Fundację Qualitas wraz z partnerami – sygnatariuszami porozumienia. Porozumienie otwiera nowy rozdział w historii Polskiej Nagrody Jakości, wyróżnienia przyznawanego podmiotom i osobą, które wyróżnia urzeczywistnianie filozofii jakości. 

Sygnatariuszami podpisanego porozumienia są: prezes Marek Kłoczko, z-ca dyrektora generalnego Marek Bielski – Krajowa Izba Gospodarcza, prezes Marek Roszak i wiceprezes Tadeusz Glazer – Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, prezes Joanna Martusewicz i wiceprezes Arkadiusz Wierzbic – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krajowa Organizacja Partnerska EFQM, prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, wiceprezes Stefan Góralczyk – Naczelna Organizacja Techniczna oraz prezes Marcin Kałużny za Fundacja Qualitas. Sygnatariusze porozumienia zgodnie postanowili, że za organizację Konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI będzie odpowiadać Fundacja Qualitas – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Strony postanowiły także powołać na Przewodniczącego Kapituły Konkursu Polskiej Nagrody Jakości Pana Profesora Marka Roszaka. Funkcja Przewodniczącego Komitetu Technicznego Konkursu Polskiej Nagrody Jakości została powierzona Profesorowi Arkadiuszowi Wierzbicowi a stanowisko Sekretarza Konkursu Polskiej Nagrody Jakości Panu Marcinowi Kałużnemu.

W uznaniu za zasługi na rzecz jakości Honorowym Przewodniczącym Kapituły Konkursu Polskiej Nagrody Jakości został Profesor Stanisław Tkaczyk, osoba wielce oddana idei jakości, będąca nestorem polskiej myśli jakościowej. Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania na rzecz organizacji Konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI doceniając historyczną spuściznę i dotychczasowe działania na rzecz jakości poczynione przez organizatorów poprzednich dwudziestu pięciu edycji nagrody.

– Jesteśmy zaszczyceni mogąc podjąć się trudu organizacji i promocji Konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI. Wykorzystamy całe nasze dotychczasowe doświadczenie i wiedzę z 17 lat pracy na rzecz jakości, aby trwale umacniać należne miejsce Konkursu PNJ na rynku nagród i wyróżnień jakościowych. Jestem przekonany, że Fundacja Qualitas jako lider tego projektu czerpiąc z efektu synergii ze znamienitymi Parterami Konkursu osiągnie sukces na jaki Polska Nagroda Jakości zasługuje  – podkreśla Marcin Kałużny, prezes zarządu Fundacji Qualitas.

Oficjalne ogłoszenie 26 edycji Konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI jest spodziewane w maju br.

Polska Nagroda Jakości została ustanowiona przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację “Teraz Polska” oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji  w 1995 roku i od początku swojego istnienia przyznawała nagrody za skutecznie zarządzanie działalnością i wdrażanie filozofii Zarządzania przez Jakość firmom z najróżniejszych branż. Nagrody wręczane były w pięciu kluczowych kategoriach: nagroda zespołowa, honorowa, indywidualna, specjalna oraz zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości. Przez lata istnienia PNJ przeszła szereg zmian i modyfikacji, a jej rozwój pokazywał, jak duże zapotrzebowanie na jakość jest na krajowym rynku oraz jak ważne jest wdrażanie jej do prowadzonej działalności organizacji. PNJ realizowała dotychczas także misję edukacyjną w tym zakresie i wskazując, jak ważna jest jakość zarządzania i doskonalenie jakości. Swój wieloletni prestiż PNJ zbudowała nagradzając najlepszych, wspierając działania ukierunkowane na osiąganie najwyższego poziomu jakości, a jej kontynuacja stanowi potwierdzenie, że JAKOŚĆ wciąż jest nieodzowną i niezwykle ważną wartością.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości – razem wspieramy Jakość! Niezdecydowanych będziemy zachęcać!