OTWARTE SEMINARIUM towarzyszące XXXIII Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

ZAPRASZAMY  NA  OTWARTE  SEMINARIUM

towarzyszące  XXXIII  Walnemu  Zgromadzeniu  Członków
Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

gdzie: platforma zoom, rejestracja: karta uczestnictwa

prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 na e-mailem: pfiso@pfiso9000.pl

do dnia 28.06.2023r. Na podany e-mail zostanie przesłany link i dane do logowania.

 

kiedy: 29 czerwca 2023 r., rozpoczęcie godz. 14.00

 

Referat wygłosi: Marcin KAŁUŻNY

Temat referatu:

„POLSKA NAGRODA JAKOŚCI
– reaktywacja
 – rzecz o 26. edycji konkursu”

Sekretarz

Polskiej Nagrody Jakości

 

Członek Zarządu

Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Prezes zarządu

 

FUNDACJA QUALITAS

 

Pan Marcin Kałużny został powołany na stanowisko Sekretarza Konkursu Polskiej Nagrody Jakości® na podstawie podpisanego w 2022 roku porozumienia dotyczącego organizacji Polskiej Nagrody Jakości® w Krajowej Izbie Gospodarczej pomiędzy: Krajową Izbą Gospodarczą reprezentowaną przez Panów Marka Kłoczko i Marka Bielskiego, Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Polskim Stowarzyszeniem Jakości Zarządzania POLISOLAB reprezentowanych przez Panów Marka Roszaka i Tadeusza Glazera, Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krajową Organizację Partnerską EFQM reprezentowaną przez Panią Joannę Martusewicz i Pana Arkadiusza Wierzbica, Naczelną Organizacją Techniczną reprezentowaną przez Panią Ewę Mańkiewicz-Cudny i Pana Stefana Góralczyka oraz Fundacją QUALITAS.

Na mocy porozumienia za organizację Konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI będzie odpowiadać Fundacja QUALITAS. 

Zapraszamy na wystąpienie, na którym zostaną przedstawione aktualne wiadomości dotyczące realizacji konkursu PNJ, zmian jakie nastąpiły w zakresie organizacji i kryteriów oceny PNJ, a także szczegółów realizacji 26. edycji konkursu. 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych

Zarząd Klubu