on-line 25-26 wrzesień 2023 – Zintegrowane Systemy Zarządzania i Auditing dla systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania BHP, zarządzania energią, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 oraz  ISO 19011

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Stowarzyszenie POLISOLAB

serdecznie zapraszają na seminarium szkoleniowe

Zintegrowane Systemy Zarządzania i Auditing
dla systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania BHP,
zarządzania energią,
zgodnie z wymaganiami norm
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 oraz  ISO 19011

które odbędzie się w terminie 25-26 wrzesień 2023 r.*)

w formie zdalnej (on-line) za pomocą komunikatora Zoom

Seminarium szkoleniowe dotyczy doskonalenia wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie realizacji auditów wewnętrznych dla zintegrowanego systemu zarządzania. W zakresie szkolenia szczególna uwaga zostanie zwrócona na obwiązujące zrozumienie podejścia do integracji systemów zarządzania, w tym jego utrzymania w zakresie funkcjonowania systemowych mechanizmów zarządczych, jak i doskonalenia systemu w oparciu realizację audytów wewnętrznych, a także interpretacji wymagań norm.

 • PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO:

Dzień 1:

 1. Integracja systemów zarządzania – praktyczne znaczenie integracji, koncepcje
  a praktyka integracji, systemowe i procesowe podejście do integracji systemów zarządzania, skuteczność utrzymania zintegrowanego systemu zarządzania
  a osiąganie celów, ocena poziomu integracji systemu.
 2. Zasady i wymagania w zakresie auditowania zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.
 3. Zajęcia warsztatowe – auditowanie zintegrowanego systemu zarządzania
  – case study.
 4. Panel dyskusyjny – praktyczne problemy w realizacji auditów systemu zintegrowanego.

Dzień 2:

 1. Psychologia w pracy audytora. Cechy osobowościowe a skuteczność realizacji audytu – warsztaty.
 2. Umiejętności interpersonalne w audicie. Sztuka komunikowania się – warsztaty.
 3. Psychologiczne aspekty auditu wewnętrznego – od planowania do realizacji – warsztaty.
 4. Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów – praktyczne aspekty roli audytora – warsztaty.
 5. Panel dyskusyjny – aspekty psychologii auditu jako determinanty skuteczności procesu auditu
Dzień 1                                                                    25 wrzesień 2023 r.
godz. 08.15 – 08.30 – rejestracja uczestników,
godz. 08.30 – 10.00 – pierwszy blok zajęć – Marek Roszak
godz. 10.00 – 10.15 – przerwa kawowa
godz. 10.15 – 11.45 – drugi bok zajęć – Grzegorz Ścibisz
godz. 11.45 – 12.00 – przerwa kawowa
godz. 12.00 – 13.30 – trzeci blok zajęć – Magdalena Gawarecka
godz. 13.30 – 14.00 – przerwa obiadowa
godz. 14.00 – 15.30 – czwarty blok zajęć – Grzegorz Ścibisz,
                                       Magdalena Gawarecka
15.30 – zakończenie pierwszego dnia seminarium
Dzień 2                                                         26 wrzesień 2023 r.
godz. 08.15 – 08.30 – rejestracja uczestników,
godz. 08.30 – 10.00  – piąty blok zajęćMarek Roszak
godz. 10.00 – 10.15 – przerwa kawowa
godz. 10.15 – 11.45 – szósty blok zajęć – Lesław Gajda
godz. 11.45 – 12.00 – przerwa kawowa
godz. 12.00 – 14.30– siódmy blok zajęć,
                                       zakończenie i posumowanie szkolenia
                                    – Lesław Gajda, Marek Roszak

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

 • PROWADZĄCY SZKOLENIE:

To osoby posiadające praktyczną i teoretyczną wiedze w omawianym zakresie, doświadczeni eksperci w swojej dziedzinie, aktywni auditorzy o najwyższych kwalifikacjach, zarówno zawodowych,
jak i trenerskich. Osoby posiadające aktualną wiedzę w zakresie prowadzonego szkolenia, potwierdzoną rekomendacjami / dorobkiem w postaci publikacji merytorycznych w zakresie szkolenia.

 • KOSZTY SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO
·            Członek rzeczywisty Klubu PF ISO 9000
·            Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
·            Członek wspierający (osoba fizyczna) Klubu PF ISO 9000
·            Członek honorowy Klubu PF ISO 9000
900,00 zł netto
+ 23% VAT,
przy min. dwóch osobach z tej samej firmy
850,00 zł netto
+ 23% VAT / osobę
·            Członek wspierający (instytucja) Klubu PF ISO 9000
·            Członek Klubu POLLAB
·            Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
·           Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy ISO 45000
1 100,00 zł netto
+ 23% VAT,
przy min. dwóch osobach z tej samej firmy
1050,00 zł netto
+ 23% VAT / osobę
·            Pozostali Uczestnicy
1 300,00 zł netto
+ 23% VAT

Uwaga:

 1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2023r.
 2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
 3. Każdy uczestnik seminarium zobowiązany jest posiadać w czasie zajęć normy – jak w nazwie szkolenia.
 4. Każdy uczestnik podczas szkolenia zobowiązany jest posiadać możliwość łączenia się zarówno dotyczącego fonii, jak i wizji oraz wyraża zgodę na włączenie kamerki w trakcie szkolenia.
 • KOSZTY UCZESTNICTWA OBEJMUJĄ:
 • udział w seminarium,
 • materiały szkoleniowe w formie plików *.pdf.,
 • certyfikat uczestnictwa w seminarium.

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

tel.: +48 451 145 888

pfiso@pfiso9000.pl

konferencja@pfiso9000.pl 

*) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 7 dni roboczych
przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Szczegółowe informacje o seminarium szkoleniowym znajdują się również w Informatorze.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania karty uczestnictwa

Kartę uczestnictwa  należy przesłać najpóźniej do dnia 18.09.2023 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).  

Serdecznie zapraszamy do udziału!