Ogólnopolska Konferencja Jakościowa – Przyszłość zarządzana przez Jakość

Pod patronatem Klubu Polskie Forum ISO 9000

W dniach 23-24 maja w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się Konferencja – Przyszłość zarządzana przez jakość, która zgromadziła ponad 150 uczestników z różnych branż. Ponadto wystąpiło 19 Panelistów oraz odbyły się 2 interaktywne panele dyskusyjne.

W ciągu dwóch dni rozmawiano m.in. o:  ekologii i CSR, zarządzaniu ryzykiem, Polskiej Nagrodzie Jakości, Modelu doskonałości EFQM, analizie FMEA, cyberbezpieczeństwie, podejściu procesowym, wskaźnikach jakości, filarach skutecznego zarządzania

Na zakończenie drugiego dnia Konferencji prof. Marek Roszak, prezes KPFISO poprowadził panel dyskusyjny pt. Jak wykorzystać systemowe podejście do jakości w celu zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej?

– Organizacja tak prestiżowej konferencji pozostanie dla mnie cennym doświadczeniem i dalszą możliwością integracji różnych środowisk o zasięgu ogólnopolskim. To wydarzenie dało bowiem przestrzeń do kreowania kompetencji przywódczych opartych o holistyczne zarządzanie jakością i jest dopiero początkiem obranej przeze mnie drogi – mówiła Anna Farion, liderka projektu Jakość bez Retuszu, organizatora wydarzenia.

Gościem specjalnym Konferencji był prof. Andrzej Jacek Blikle, wieloletni przedsiębiorca i twórca “Doktryny Jakości”, osoba która wniosła wiele do zmiany myślenia o jakości i zarządzaniu w polskich firmach. Profesor wygłosił odczyt o jakości turkusowych zespołów.

Gratulujemy uczestnikom i organizatorom!