Klub PFISO9000 sygnatariuszem nowej POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

Na mocy porozumienia o współpracy podpisanego w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 26. edycja Polskiej Nagrody Jakości® (PNJ) zostanie zorganizowana przez Fundację Qualitas wraz z partnerami – sygnatariuszami porozumienia. Porozumienie otwiera nowy rozdział w historii Polskiej Nagrody Jakości, wyróżnienia przyznawanego podmiotom i osobom, które wyróżnia urzeczywistnianie filozofii jakości.

Sygnatariuszami porozumienia są: prezes Marek Kłoczko, zastępca dyrektora generalnego Marek Bielski – Krajowa Izba Gospodarcza, prezes Marek Roszak i wiceprezes Tadeusz Glazer – Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, prezes Joanna Martusewicz i wiceprezes Arkadiusz Wierzbic – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krajowa Organizacja Partnerska EFQM, prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, wiceprezes Stefan Góralczyk – Naczelna Organizacja Techniczna oraz prezes Marcin Kałużny z Fundacji Qualitas.

Sygnatariusze porozumienia zgodnie postanowili, że za organizację konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI® będzie odpowiadać Fundacja Qualitas – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. Strony postanowiły także powołać na przewodniczącego Kapituły konkursu Polskiej Nagrody Jakości prof. Marka Roszaka, a stanowisko sekretarza konkursu Polskiej Nagrody Jakości powierzono Marcinowi Kałużnemu. W uznaniu za zasługi na rzecz jakości Honorowym Przewodniczącym Kapituły konkursu Polskiej Nagrody Jakości został prof. Stanisław Tkaczyk, osoba wielce oddana idei jakości, będąca nestorem polskiej myśli jakościowej.

Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania na rzecz organizacji konkursu
POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI®, doceniając historyczną spuściznę i dotychczasowe działania na rzecz jakości poczynione przez organizatorów poprzednich 25. edycji nagrody.

– Jesteśmy zaszczyceni, mogąc podjąć się trudu organizacji i promocji konkursu POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI®. Wykorzystamy całe nasze dotychczasowe doświadczenie i wiedzę z wielu  lat pracy na rzecz jakości, aby trwale umacniać należne miejsce konkursu PNJ na rynku nagród i wyróżnień jakościowych. Jestem przekonany, że Fundacja Qualitas jako lider tego projektu, czerpiąc z efektu synergii ze znamienitymi Partnerami konkursu osiągnie sukces, na jaki Polska Nagroda Jakości zasługuje – podkreśla Marcin Kałużny, prezes zarządu Fundacji Qualitas.

Wraz z nowym rozdaniem w Nagrodzie, pojawiły się nowe Kryteria opracowane przez prof. Marka Roszak w oparciu o Model Doskonałości EFQM przy współpracy w Fundacją Rozwoju UE we Wrocławiu. – Nagroda otwiera drzwi do pełnego wdrożenia Modelu EFQM. Potrzebę takiego działania dostrzegali najwięksi jak np. BMW, Bosch czy Philips, więc sektor MSP powinien podążyć tą samą ścieżką. Dlaczego? Bo dzięki temu osiągnie lepsze wyniki finansowe, a co innego może być cenniejsze zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej w ujęciu globalnym, ale i regionalnym. Chciałabym, aby PNJ poprzez działania powiązane z Modelem zmieniła podejście do jakości oraz nadała jej nowe znacznie – podkreśla dr Joanna Martusewicz, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krajowa Organizacja Partnerska EFQM

Szczegółowe wymagania oraz zapisy dostępne są na stronie organizatora: https://fundacjaqualitas.pl/pnj/

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się pod koniec roku, podczas dorocznego Europejskiego Kongresu Jakości. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w 26. edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości® – razem wspieramy Jakość!

Polska Nagroda Jakości została ustanowiona przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację „Teraz Polska” oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 7 marca 1995 roku z inicjatywy prof. Edwarda Kindlarskiego oraz dr. inż. Mirosława Rechy. Od początku swojego istnienia nagrodę przyznawano za skutecznie zarządzanie i wdrażanie filozofii Zarządzania przez Jakość – Total Quality Management (TQM) firmom z najróżniejszych branż.

Nagrody – wręczane co roku w symbolicznym dniu odzyskania przez Polskę niepodległości, tj. 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie – przyznawane były w pięciu kluczowych kategoriach: nagroda zespołowa, honorowa, indywidualna, specjalna oraz zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości®. Przez lata istnienia PNJ przeszła szereg zmian i modyfikacji, a jej rozwój pokazywał, jak duże zapotrzebowanie na jakość było na krajowym rynku w latach 90. i dwutysięcznych oraz jak ważne było wdrażanie TQM, a zatem i nagrody w prowadzonej działalności.

Do oceny w ramach Polskiej Nagrody Jakości® zgłaszało się blisko tysiąc firm rocznie. Wśród nagrodzonych byli m.in.: Polska Spółka Gazownictwa, Urząd Miasta Kraków, ASMET czy MPWiK Wrocław.

Patronat i życzliwe wsparcie zapewniali prezesowie Rady Ministrów: Waldemar Pawlak i Józef Oleksy.

Równolegle powstało wiele Regionalnych Nagród Jakości ze Śląską, Pomorską i Mazowiecką Nagrodą Jakości na czele. Niektóre z nich są do dziś przyznawane.

Ważnym zadaniem, jakie Polska Nagroda Jakości realizowała, była misja edukacyjna promująca jakość, procesowe podejście i zarządzanie przez jakość. Swój wieloletni prestiż PNJ zbudowała, nagradzając najlepszych, wspierając działania ukierunkowane na osiąganie najwyższego poziomu jakości, a jej kontynuacja stanowi potwierdzenie, że JAKOŚĆ wciąż jest nieodzowną i niezwykle ważną wartością.