Honorowy Członek Klubu

W siedzibie Polskiego Centrum Akredytacji, w styczniu 2024 roku został wręczony Pani Dyrektor Lucynie Olborskiej tytuł Członka Honorowego Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 nadany Uchwałą XXXIII Walnego Zgromadzenia Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 w roku 2023.

Gratulujemy Pani Dyrektor znamienitego wyróżnienia, które jest wyrazem uznania jej dotychczasowej działalności w zakresie projakościowym w Polsce a także podziękowaniem związanym z okazanym wsparciem i współpracą z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000 na przestrzeni wielu lat.

Na zdjęciu: od lewej Pan Tadeusz Glazer – wice Prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Pani Lucyna Olborska – Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Pan Marek Roszak – Prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000