Gala Polskiej Nagrody Jakości®, której 26. Edycja odbyła się przy udziale Klubu Polskie Forum ISO 9000

 

 

Podsumowaniem 26. edycji Polskiej Nagrody Jakości 2023 było uroczyste rozdanie medali i statuetek połączone z wręczeniem Godła Promocyjnego JAKOŚĆ ROKU oraz EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® za lata 2022 i 2023. Wydarzenie miało miejsce 12 grudnia br. w zabytkowych przestrzeniach Warszawskiego Domu Technika. Patronat honorowy nad galą objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Prezydent m. st. Warszawy Pan Rafał Trzaskowski, a całość poprowadził Sekretarz Generalny PNJ Pan Marcin Kałużny. Sponsorami wydarzenia zostały firmy: Asmet Sp. z o.o. oraz NutroPharma Sp. z o.o.

Wydarzenie zgromadziło ponad 80 osób zaangażowanych w jakość i doskonałość. Wśród zgromadzonych znaleźli się m.in.: Pani Teresa Sosnowska, wiceprezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Pani Agnieszka Misztal, prorektor ds. kształcenia Politechniki Poznańskiej, Pan Wojciech Henrykowski, wieloletni prezesa PCBC Sp. z o.o., Pan Krzysztof Niczyporuk, prezes Polskiej Izby Opakowań, Pan Prof. Janusz Berdowski oraz Pan Witold Modliński, jedni z pierwszych osób związanych z Nagrodą, a także Pan Prof. Stanisław Tkaczyk, Honorowy Przewodniczący Kapituły Nagrody. W wydarzeniu udział wzięła również Pani Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Otwierając oficjalnie galę Prezes FSNT-NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny mówiła o wartości jaką niesie reaktywowana Nagroda oraz podkreślała rolę i zaangażowanie ruchu inżynierów w promocję i jakość poprzez udział w Polskiej Nagrodzie Jakości. Wskazywała również na wartość historyczną jednego z najstarszych budynków w Warszawie jaką jest siedziba NOT, ufundowana ze składek członków organizacji, która gościła laureatów.

Wydarzenie było podzielone na dwie części. Na zakończenie części merytorycznej odbył się panel dyskusyjny dotyczący znaczenia jakości w obszarze zarządzania prowadzony przez  dr hab. inż. Marka Roszaka, Prof. Politechniki Śląskiej, przewodniczącego Kapituły Polskiej Nagrody Jakości®, w którym udział wzięli: Danuta Paduch, dyr. zarządzania jakością Grupa Ciech SA, Iwona Winnik, pełnomocnik zarządu ds. ZSZ Blachotrapez Sp. z o.o., Tomasz Kus, manager jakości MAN Trucks Sp. z o.o. oraz Phillip Stepnakowski, kierownik działu Jakości Apator Powogaz S.A.

W części galowej prof. Marek Roszak, przewodniczący Kapituły Polskiej Nagrody Jakości podkreślał,  że Polska Nagroda Jakości stanowi ważną kartę historii w kontekście kreowania wizerunku jakości w Polsce. W wymiarze ekonomicznym, biznesowym i społecznym, Nagroda stanowiła i nadal stanowi atrybut kreowania świadomego postrzegania współczesnych problemów jakości. Kryteria oceny zostały tak skonstruowane, aby umożliwić bezstronne i rzetelne sprawdzenie kondycji każdej organizacji. Godło nagrody jest nośnikiem wartości i świadomości projakościowej.

Nagrody wręczała Kapituła PNJ w składzie: Przewodniczący – dr hab. inż. Marek ROSZAK, Prof. PŚ, prezes zarządu KPFISO 9000; Sekretarz – Marcin KAŁUŻNY, prezes zarządu Fundacja Qualitas; Członek Kapituły – dr Joanna MARTUSEWICZ, Prezes Fundacji Rozwoju UE we Wrocławiu – EFQM; Członek Kapituły – Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY, prezes FSNT – NOT; Członek Kapituły – Grażyna ŻARLICKA,  prezes Stowarzyszenia POLISOLAB; Członek Kapituły – Marek KŁOCZKO, prezes KIG (w zastępstwie Marek Bielski, wiceprezes KIG). Wyjątkowe w skali kraju wyróżnienie  odebrało kilkadziesiąt przedsiębiorstw z całej Polski i nie tylko. Po raz pierwszy w blisko 30-letniej historii Polskiej Nagrody Jakości laureatem został podmiot zagraniczny w postaci fabryki Flex z Mukaczewa na Ukrainie. Odbierający Statuetkę Oleksandr Komarnytskyi podkreślał, że jest zaszczycony mogąc potwierdzić jakość niezwykle cennym i prestiżowym wyróżnieniem, a także podziękował Kapitule za okazane zaufanie.

Laureaci Polskiej Nagrody Jakości® 2023 otrzymali ręcznie kute medale oraz statuetki, które jak powiedział Pan Marcin Kałużny, sekretarz Nagrody były wykuwane podobnie jak jakość wykuwana jest codziennie w firmach – Laureatach.

W edycji 26. Nagrody przyznano również wyróżnienia indywidualne, które trafiły do: Phillipa Stepnakowskiego z firmy Apator Powogaz SA, który zdobył tytuł Znakomitego Managera Systemów Zarządzania,  Prof. dr hab. inż. Radosława Wolniaka z Politechniki Śląskiej, który otrzymał Nagrodę IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO w kategorii: NAUKA oraz Prof. dr hab. inż. Adama Hamrola z Politechniki Poznańskiej, do którego trafiło wyróżnienie honorowe za całokształt pracy.

Pełna lista nagrodzonych w 26. Edycji Polskiej Nagrody Jakości® oraz Godła Promocyjnego JAKOŚĆ ROKU® i EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® znajduje się pod linkiem:

https://qualitymagazyn.eu/wp-content/uploads/2023/12/qmag-16.pdf

GRATULUJEMY NAGRODZONYM!

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI® powstała w połowie lat 90. z inicjatywy prof. Edwarda Kindlarskiego oraz dr inż. Mirosława Rechy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wsparcie ze strony kolejnych rządów, nagrody odbierane 11 listopada w Święto Niepodległości na Zamku Królewskim w Warszawie oraz ogromne zainteresowanie nowymi na ówczesne czasy metodami zarządzania przez jakość (TQM) i podejściem procesowym promowanym przez normy ISO 9000 wpłynęły na rosnący przez lata prestiż i zapotrzebowanie na ideę, której nagroda była nośnikiem. W 2023 roku Nagroda powróciła. Na mocy porozumienia podpisanego w marcu 2022 roku o organizacji 26. edycji Nagrody i kolejnych, nowym organizatorem PNJ została Fundacja Qualitas a Partnerami Nagrody zostali:  Krajowa Izba Gospodarcza, Klub Polskie Forum ISO 9000 wraz z Polskim Stowarzyszeniem Jakości Zarządzania POLISOLAB, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Krajowa Organizacja Partnerska EFQM oraz Naczelna Organizacja Techniczna. Kryteria oceny przedsiębiorstw w ramach Nagrody oparto na Modelu Doskonałości EFQM, a oceny dokonują niezależni Asesorzy pod przewodnictwem dr hab. Piotra Rogali, prof. UEW, przewodniczącego Komitetu Technicznego Nagrody. POLSKA NAGRODA JAKOŚCI nie ma obecnie odpowiednika w Polsce pod względem rygorów oceny. Nagroda przyznawana jest na podstawie oceny wybranych kryteriów – spośród siedmiu – medal brązowy – jedno kryterium poddane ocenie, medal srebrny – dwa kryteria, medal złoty – trzy oraz statuetka diamentowa – pięć kryteriów i statuetka platynowa – wszystkie siedem kryteriów.