Jakość miała i ma znaczenie w kreowaniu wartości, dotycząc wszelkich aspektów związanych z otaczającym Nas światem.

Jakość stanowi o budowie wartość utylitarnych, które łączą ponad wszelkimi granicami, tak zarówno w aspektach zarządzania organizacjami, łańcuchami dostaw, jakości produktów oraz jakości życia – gdyż ono warunkuje wszelką pozostałą aktywność.

Nie zmarnujmy dotychczas podjętych działań na rzecz urzeczywistniania wartości jaką niesie jakość dla dobra przyszłych pokoleń, w budowaniu społeczeństw świadomych jej wartości, w duchu odpowiedzialności za wszelkie działania, które przeciwstawiają się tworzeniu kultury jakości, tak ważnej w podejmowaniu trudu doskonalenia.

Głęboko wierzymy, że przyszły czas musi podążać w kierunku lepszych rozwiązań, żywotnie ważnych dla poszczególnych narodów i całej ludzkiej rodziny.

Niech idea jakość wspiera Nas wszystkich i stanowi pomost we wszelkich działaniach ponad podziałami i poszukiwaniu drogi kompromisu w duchu niepodważalnych wartości uznawanych za fundamentalne dla świata demokracji i gospodarki wolnorynkowej.

Jakość miała i ma znaczenie w kreowaniu wartości, dotycząc wszelkich aspektów związanych z otaczającym Nas światem.

Jakość stanowi o budowie wartość utylitarnych, które łączą ponad wszelkimi granicami, tak zarówno w aspektach zarządzania organizacjami, łańcuchami dostaw, jakości produktów oraz jakości życia – gdyż ono warunkuje wszelką pozostałą aktywność.

Nie zmarnujmy dotychczas podjętych działań na rzecz urzeczywistniania wartości jaką niesie jakość dla dobra przyszłych pokoleń, w budowaniu społeczeństw świadomych jej wartości, w duchu odpowiedzialności za wszelkie działania, które przeciwstawiają się tworzeniu kultury jakości, tak ważnej w podejmowaniu trudu doskonalenia.

Głęboko wierzymy, że przyszły czas musi podążać w kierunku lepszych rozwiązań, żywotnie ważnych dla poszczególnych narodów i całej ludzkiej rodziny.

Niech idea jakość wspiera Nas wszystkich i stanowi pomost we wszelkich działaniach ponad podziałami i poszukiwaniu drogi kompromisu w duchu niepodważalnych wartości uznawanych za fundamentalne dla świata demokracji i gospodarki wolnorynkowej.