10-11.06.2021 – III edycja e-seminarium: Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu

Szanowni Państwo,

W imieniu Członków Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz HBM Prenscia Sp. z o. o. serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w III edycji e-seminarium naukowo – praktycznego:

„Implementacja metody FMEA na potrzeby analizy ryzyka i doskonalenia procesu”

E-seminarium odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca 2021 r. za pomocą platformy Zoom (nie jest wymagana instalacja komunikatora Zoom – można logować się przy pomocy przeglądarki internetowej)

PROGRAM

09.06.2021Dzień I
8.50 – 09.00Rejestracja/logowanie się uczestników on-line
9.00 – 10.15„Zastosowanie analizy FMEA przez organizacje w systemach zarządzania.”Mgr Michał Kubista, FPUH QBISTA
10.15 – 10.30Dyskusja
10:30 – 11:45„Skuteczność zastosowania metody FMEA.”Dr inż. Joanna Rosak – Szyrocka,Politechnika Częstochowska
11:45 – 12.00Dyskusja
12.00Zakończenie pierwszego dnia seminarium
11.06.2021Dzień II
08:50 – 9.00Rejestracja/logowanie się uczestników on-line
09.00 – 11.00„XFEMA narzędzie do optymalizacji planu kontroli procesu.”Bartłomiej Świątek,HBM Prenscia
11.00 – 11.15Dyskusja
11.15 – 11.30Zakończenie seminarium

Informacje nt  uczestnictwa on-line będą przesyłane do osób, które prześlą zgłoszenie uczestnictwa w seminarium.

Jesteśmy przekonani, iż seminarium pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją analizy FMEA.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane Państwu możliwości zastosowania oprogramowania ReliaSoft XFMEA, obsługującego główne standardy branżowe dla wszystkich typów analizy FMEA (w tym Design FMEA, Process FMEA, FMECA, itp.). Oprogramowanie to zapewnia predefiniowane profile dla głównych standardów raportowania, a także oferuje szerokie możliwości dostosowania interfejsu i raportów do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

Ulotka FMEA_2021.pdf  karta uczestnictwa_2021.doc

Warunki udziału:

Członek Rzeczywisty Klubu PF ISO 9000Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB (osoba fizyczna)Członek wspierający Klubu PF ISO 9000 (osoba fizyczna)Członek honorowy Klubu PF ISO 9000 250,00 zł
+ 23% VAT
min. 2 osoby z tej samej firmy: 200,00 zł
+ 23% VAT
od osoby
Członek wspierający Klubu PF ISO 9000 (firma)Członek Klubu POLLABCzłonek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000Członek StowarzyszeniaPolskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000Aktywni Klienci HBM Prenscia (po potwierdzeniu przez HBM Prenscia Polska)350,00 zł
+ 23% VAT
min. 2 osoby z tej samej firmy: 300,00 zł
+ 23% VAT
od osoby
Pozostali Uczestnicy650,00 zł+ 23% VATmin. 2 osoby z tej samej firmy: 500,00 zł
+ 23% VAT
od osoby

Uwaga:

  1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2021 r.
  2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Koszty uczestnictwa obejmują:

–  Udział w e-seminarium on-line (link dostępu zostanie przesłany na wskazany w karcie uczestnictwa adres mailowy uczestnika e -seminarium).

–  Materiały seminaryjne w postaci elektronicznej.

–  Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium do pobrania on-line.

Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 02 czerwca 2021 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń): e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 5 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Czekamy na zgłoszenia!

Zapraszamy do udziału!