Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

KLUB PF ISO 9000 » Zarząd Klubu

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Wyborcze spośród przedstawicieli członków rzeczywi­stych, na czteroletnią kadencję, jako organ zarządza­jący i wykonawczy. Zarząd ustala kie­runki i formy działania Klubu, powołuje Radę Pro­gramową, kształtuje strukturę organizacyjną Klubu przez powoływanie sekcji branżowych i regionalnych oraz komisji problemowych.

Do kompetencji Zarządu należy m.in. podejmowanie decyzji o przyjęciu, zawieszeniu i skreśleniu członków Klubu- rzeczywistych i wspierających oraz inicjowanie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze.

Wśród głównych zadań Zarządu należy wymienić:
- opracowanie i realizacja planu pracy Klubu,
- nadzór i wsparcie prac Sekcji i Komisji,
- organizacja działalności informacyjnej i promocyjnej,
- organizacja Walnych Zgromadzeń Klubu,
- realizacja planu rzeczowo-finansowego

Zarząd spotyka się regularnie na zebraniach, podczas których podejmuje Uchwały zgodnie z Regulami­nem, na bieżąco współpracuje z Sekretariatem Klubu i utrzymuje komunikację mailową we wszystkich kwe­stiach tego wymagających.

Organizację prac Zarządu określa Regulamin Klubu.

ZARZĄD KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000  VIII Kadencji:

Imię i Nazwisko

Instytucja

Dane kontaktowe:

 

Marek Roszak

Prezes Klubu

Politechnika Śląska,Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Czł. rz. nr 830

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB

ul. Konarskiego 18a, p. 361,

44-100 Gliwice

 +48 32 2372923

marek.roszak@polsl.pl

 

Tadeusz Glazer

Wiceprezes Klubu

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB

Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000  nr 1

Kontakt przez sekretariat Klubu PF ISO 9000

 

 Jadwiga Majcher

Sekretarz Klubu

Członek honorowy Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 nr 8

Kontakt przez sekretariat Klubu PF ISO 9000

 Edyta Słupecka

Skarbnik Klubu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Czł. rz. nr 170

al. Krakowska 110/114,

02-256 Warszawa

+48 512 025 964

   +48 22 846 00 11 wew. 404

Edyta.Slupecka@ilot.lukasiewicz.gov.pl

 Henryk Dębski

Członek Zarządu

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji
BOSMAL Sp. z o.o.

Czł. rz. nr 318

Ul. Sarni Stok 93

43-300 Bielsko-Biała

 +48 33 813 04 63

Henryk.Debski@bosmal.com.pl

Marcin Kałużny

Członek Zarządu

FUNDACJA QUALITAS
Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych

Czł. rz. nr 852

ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6
40 - 384 Katowice

+48 607 198 447

m.kaluzny@fundacjaqualitas.pl

 Paweł Kukowski

Członek Zarządu

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Czł. rz. nr 852

ul. Chemików 7,

09-411 Płock
 +48 24 256 85 70

+48 605 193 438

Pawel.Kukowski@orlen.pl

 Elżbieta Stefaniak

Członek Zarządu

B&L Elżbieta, Danuta, Arkadiusz STEFANIAK
Spółka Cywilna
Czł. rz. nr 857

Ul. Spokojna 2

05-260 Marki

+48 22 781 25 01

+48 607 263 557

bandl@wp.pl

 

Grażyna Żarlicka

Członek Zarządu

Loxxess Polska Sp. z o.o.

Czł. rz. nr 773

Ul. Poznańska 251, Ołtarzew

05-580 Ożarów Mazowiecki

 +48 602 722 074

g_zarlicka@interia.pl