Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2013 » XXIII WALNE ZGROMADZENIE KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 Łódź, 11 marca 2013r.

XXIII WALNE ZGROMADZENIE KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 Łódź, 11 marca 2013r.

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 13 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

11 marca 2013 r. o godz. 15:00 - I termin, godz. 15:30 -II termin

XXIII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

które odbędzie się w Łodzi w Ośrodku Wypoczynkowo-Hotelowym Prząśniczka
ul. Studencka 20/24
www.przasniczka.eu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji za rok 2012.
  7. Sprawozdanie finansowe za rok 2012.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  9. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2013 r.

10. Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2013.

11. Dyskusja.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Przyjęcie uchwał i wniosków XXIII Walnego Zgromadzenia.

 

11.00 - 13.30 - zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem temat "Fenomen Łodzi Wielokulturowej".

Rejestracja uczestników godz. 13.30-14.30.

14.30 - Obiad.

20.00 - Kolacja integracyjna.

Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyć będzie seminarium szkoleniowe "Jakość - nowe wyzwania", które odbędzie się 12.03.2013 r. w godz. 9.00 ? 13.00. W tym miejścu szczegółowy program.

W tym miejscu: Ramowy program Walnego Zgromadzenia i seminarium.

Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego w XXIII Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji jest nieodpłatny, udział drugiej osoby ? przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z tabelą opłat.

Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2012 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA (w załączeniu)
do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 faxem pod numer (22) 46 45 556 lub mailem (e?mail: pfiso@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 28.02.2013 r.