Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2021 » Start 28.01.2021-modułowe seminarium szkoleniowo – doskonalące: AUDYTOWANIE W TRYBIE ZDALNYM (ON-LINE).

Szanowni Państwo,

POLSKIE FORUM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

zrzeszające

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000,

Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000,

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000,

 Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB.

zaprasza do udziału

w modułowym seminarium szkoleniowym – doskonalącym:

AUDYTOWANIE W TRYBIE ZDALNYM (ON-LINE).

od 28.01.2021 r.

Seminarium szkoleniowe adresowane jest do osób zainteresowanych doskonaleniem w zakresie realizacji audytów prowadzonych w różnych organizacjach.

Seminarium szkoleniowe realizowane on-line poprzez stronnę www i na platformie zoom, w modułach 3 godzinnych (godz. 9.00-12.00), realizowanych 1 x tygodniu - w czwartki, zgodnie z programem, który znajduje się się w Komunikacie.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty uczestnictwa.

Kartę uczestnictwa udziału w seminarium szkoleniowym lub w poszczególnych modułach należy przesłać na e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Kartę uczestnictwa w kolejnych modułach należy przesłać przed planowanym terminem edycji modułu. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz odwołania seminarium na 3 dni robocze
przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!