Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

 • 14.01.2019 r. - spotkanie Sekcji Jednostek Certyfikujących
 • 08.04.2019 seminarium „Zarządzanie ryzykiem w ujęciu procesowym w aspekcie integracji systemów zarządzania”, Trzebinia

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na seminarium

  „Zarządzanie ryzykiem w ujęciu procesowym w aspekcie integracji systemów zarządzania”

  które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu PF ISO 9000 w dniu 08.04.2019 r. w Trzebini.

  Podczas seminarium referaty wygłoszą:

  -        Ryzyko jako element systemowego zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem pracy - dr hab. inż. Tatiana Karkoszka, Prof. PŚ, Politechnika Śląska

  -        Praktyczne podejście do ustalania kontekstu oceny ryzyka w procesie - Artur Jabłoński, audytor wiodący QMS, EMS, OHSAS, ISMS, BCMS; Prezes Human Management Systems Sp. z o.o.

  16.00 – Zakończenie seminarium i wyjazd uczestników

  Karta uczestnictwa.

  Osoby, których organizacje nie są członkami Klubu, a chciałyby uczestniczyć w seminarium proszę o kontakt: pfiso@pfiso9000.pl

 • 27.09.2019 r. seminarium Komisji Auditorów - Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 19011, Warszawa

  Szanowni Państwo,

  zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu Sekcji Auditorów oraz w jednodniowym seminarium, warsztatach Sekcji Auditorów Klubu PF ISO 9000 na temat:

   Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami
  norm ISO 9001 i ISO 19011

  które zaplanowane jest na dzień 27.09.2019 r. w Warszawie, w Sali konferencyjnej ul. Konstancińska 11 (budynek COBRO - Instytut Badawczy Opakowań)

  Agenda spotkania:

  Godz.

  Temat

  Prowadzący

  10.00-11.00

  Spotkanie Sekcji Auditorów

  (ustalenie planu, zakresu i harmonogramu działań)

  Artur Jabłoński

  audytor wiodący QMS, EMS, OHSAS, ISMS, BCMS; Prezes Human Management Systems Sp. z o.o.

  11.00-15.30

  Seminarium

  Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie
   z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 19011

   

  Część pierwsza

  11.15-12.15

  Prezentacja nt.:

  Aktualne wymagania w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z znowelizowaną normą ISO 19011:2018 – najważniejsze zmiany

  12.15-13.00

  Lunch

   

  Częśćdruga:

  13.00-15.30

  Warsztaty nt.:

  Identyfikacja obszarów wysokiego ryzyka podczas planowania i przeprowadzenia audytu na zgodność
  z wymaganiami normy ISO 9001

   

  Tabela opłat:

  Członek Rzeczywisty Klubu PF ISO 9000

  160,00 zł
  + 23% VAT

  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
  • Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
  • Członek Klubu POLLAB
  • Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
  • Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000

  200,00 zł
  + 23% VAT

   

   

  Pozostali Uczestnicy

  400,00 zł

  + 23% VAT

  Uwaga:

  1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2019 r.
  2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

  Koszty uczestnictwa obejmują:

  –        Udział w seminarium.

  –        Materiały seminaryjne.

  –        Przerwy kawowe i lunch.

  –        Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

  Karta uczestnictwa

   

  Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

  Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

  ul. Konstancińska 11

  02 – 942 Warszawa

  Tel./fax 22 842 54 21

  www.pfiso9000.pl, pfiso@pfiso9000.pl

  Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 20.09.2019 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 5 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

  Serdecznie zapraszamy!

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2019