Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2014

 

01.12.2014 II tura szkolenia Zmiany w normie ISO 9001 z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem - warsztaty

Szanowni Państwo,

w związku z ogromnym zainteresowaniem szkoleniem: 

"Zmiany w normie ISO 9001 z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem – warsztaty" 

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 serdecznie zaprasza na II-gą turę  tego szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, w dniu 01.12.2014 r. w godz. 10.00-15.30.

Szkolenie prowadzi przewodnicząca Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Sekcji Organizacji Publicznych - Grażyna Żarlicka.

Odpłatność w szkoleniu:

 1. Pierwsza osoba Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000,  z uregulowaną składką członkowską za 2014 r. (dotyczy tylko tych Członków, których przedstawiciele nie wzięli udziału w szkoleniu w dn. 24.10.2014 r.)   bezpłatnie.

 2. Drugi i kolejni przedstawiciele Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 z uregulowaną składką członkowską za 2014 r. oraz kolejni przedstawiciele Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000, który uczestniczył w szkoleniu w dn. 24.10.2014 r – 100,00 zł + VAT/1 osoba

 3. Pierwszy przedstawiciel: Członka wspierającego Klubu PF ISO 9000, Stowarzyszenia POLISOLAB, Klubu POLLAB i Stowarzyszenia Klub Polskie Forum  ISO 14000 z uregulowaną składką członkowską za 2014 r.  – 140,00 zł + VAT/1 osoba

 4. Drugi i kolejni przedstawiciele: Członka wspierającego Klubu PF ISO 9000, Stowarzyszenia POLISOLAB, Klubu POLLAB, Stowarzyszenia Klub Polskie Forum  ISO 14000; osoby/instytucje nie będące Członkami w/w organizacji i przedstawiciele w/w organizacji bez uregulowanej składki członkowskiej za 2014 r. – 220,00 zł +VAT/1 osoba

Karta uczestnictwa: KARTA UCZESTNICTWA_szkolenie 01.12.14.docx

Zgłoszenia proszę nadsyłać najlepiej do dnia 18.11.2014 r.na adres pfiso@pfiso9000.pl lub fax 22 46 45 556.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Należność za udział w szkoleniu płatna po otrzymaniu faktury VAT 23%

W przypadku opłacania udziału w szkoleniu ze środków budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury bez podatku VAT.

Informacji o szkoleniu udziela i zgłoszenia przyjmuje: Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, tel. 22 46 45 503, fax : 22 46 45 556 e-mail: pfiso@pfiso9000.pl

 

16-18.11.2014 Zarządzanie ryzykiem – III

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium Zarządzanie ryzykiem – III, które planowane jest w dn. 16-18.11.2014 r w Zakopanem.

Szczegóły dotyczące seminarium znajdują się Komunikacie umieszczonym na stronie głównej.

 

24.10.2014 szkolenie Zmiany w normie ISO 9001 z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem - warsztaty

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 serdecznie zaprasza na szkolenie:

 "Zmiany w normie ISO 9001 z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem - warsztaty"

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 24.10.2014 r.

Szkolenie prowadzi przewodnicząca Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Sekcji Organizacji Publicznych - Grażyna Żarlicka.
Odpłatność w szkoleniu:

 1) Pierwsza osoba Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 z uregulowaną składką członkowską za 2014 r.   –  bezpłatnie.
2) Drugi i kolejni przedstawiciele Członka rzeczywistego Klubu PF ISO 9000 z uregulowaną składką członkowską za 2014 r. – 100,00 zł + VAT/1 osoba
3) Pierwszy przedstawiciel: Członka wspierającego Klubu PF ISO 9000, Stowarzyszenia POLISOLAB, Klubu POLLAB i Stowarzyszenia Klub Polskie Forum  ISO 14000 z uregulowaną składką członkowską za 2014 r.  – 140,00 zł + VAT/1 osoba
4) Drugi i kolejni przedstawiciele: Członka wspierającego Klubu PF ISO 9000, Stowarzyszenia POLISOLAB, Klubu POLLAB, Stowarzyszenia Klub Polskie Forum  ISO 14000; osoby/instytucje nie będące Członkami w/w organizacji i przedstawiciele w/w organizacji bez uregulowanej składki członkowskiej za 2014 r. – 220,00 zł +VAT/1 osoba

Należność za udział w szkoleniu płatna po otrzymaniu faktury VAT 23%

Karta uczestnictwa: w linku dot. szkolenia na stronie głównej.

Zgłoszenia proszę nadsyłać najlepiej do dnia 20.10.2014 r. na adres pfiso@pfiso9000.pl lub fax 22 46 45 556.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, tel. 22 46 45 503, fax : 22 46 45 556 e-mail: pfiso@pfiso9000.pl
 

 

03-04.07.2014 r. w Gdańsku - seminarium ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW, Gdańsk

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 z Komisją Auditorów zapraszają do udziału w seminarium szkoleniowym: ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW z cyklu DOSKONALENIE PROCESU AUDITOWANIA – 11

Seminarium szkoleniowe odbędzie się: 03 – 04 lipca 2014 w Gdańsku, Dwór Prawdzica ul. Piastowska 198; 80 - 341 Gdańsk http://prawdzic.com.pl/

-INFORMATOR SEMINARIUM KA_2014_06.06.pdf

- Karta_uczestnictwa_SKA_2014_06.06.doc

Uwaga:

Ze względu na wymagania hotelu prosimy o przesłanie karty uczestnictwa na adres pfiso@pfiso9000.pl  lub fax 22 46 45 556 do dnia 12.05.2014 r.

W przypadku niemożliwości dotrzymania tego terminu prosimy o wstępną deklarację uczestnictwa w celu rezerwacji miejsca do dnia 12.05.2014 r.

Ostateczny termin przesyłania karty uczestnictwa do dnia 26.05.2014 r.

(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

 

11-13.05.2014 w Zakopenem - DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI-6  "Aktualny stan bezpieczeństwa żywności produkowanej w Polsce i Unii Europejskiej"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji:

DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI-6

Patronat nad konferencją objął: Pan Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja odbędzie się: 11 - 13 maja 2014 r. w hotelu MSWiA "DAFNE" w Zakopanym.

 - 2014 INFORMATOR KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI.pdf

 - Pakiety dla wystawców Konf. Żywnośc.pdf

Kartę uczestnictwa należy przesłać faxem do Organizatora Technicznego - BZJiBHP pod numer 22 632 28 20 lub e-mailem: biuro@bzj.pl

 

27.05-01.06.2014 w Łomży  JAKOŚĆ W BIZNESIE - 7 „Bezpieczeństwo informacji w biznesie”

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 zaprasza do udziału w siódmej edycji konferencji:

 

 JAKOŚĆ W BIZNESIE - 7 „Bezpieczeństwo informacji w biznesie”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 27.05-01.06.2014 w Łomży.

- Informator Jakość w biznesie_2014.pdf

 

2014 Terminy spotkań Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

 1. WALNE ZGROMADZENIE Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000- 03-04.04.2014 r. Katowice, oraz seminarium w drugim dniu spotkania;
 2. DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - VI, 11-13.05.2014, seminarium sekcji spożywczej, Zakopane;
 3. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W BIZNESIE z cyklu Jakość w biznesie- VII edycja, 27.05-01.06.2014 międzynarodowe seminarium Łomża;
 4. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW z cyklu Doskonalenie Procesu Auditowania- 11edycja, 03-04.07.2014 seminarium Komisji Auditorów, okolice Gdańska
 5. Szkolenie "Zmiany w normie ISO 9001 z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem - warsztaty" - 24.10.2014, PKN ul. Świętokrzyska 14, Warszawa.
 6. Szkolenie jednodniowe Sekcji Organizacji Publicznych „Mechanizmy kontroli dot. systemów informatycznych”:
  Terminy: 1 spotkanie: grudzień 2014; 2 spotkanie: styczeń 2015
 7. 05-06 marca 2015 r. - seminarium Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw  "Proces zakupów".
 8. 16-17 kwietnia 2015 r. – XXV Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000.

Ponadto organizowane będą, tak jak dotychczas, przez Komisje i Sekcje lub z ich udziałem, spotkania 1-dniowe dotyczące doskonalenia procesu auditowania, doskonalenia pracy funkcji Pełnomocnika, działalności organizacji publicznych oraz inne wg aktualnych potrzeb i możliwości.

Plany działalności Sekcji i Komisji zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

Prosimy o zgłaszanie (listowne, faxem, lub e-mailem) tematów/zagadnień oczekiwanych, które Państwo chcielibyście zaproponować lub przedstawić na spotkaniach klubowych.

Prosimy również o zgłaszanie innych propozycji działalności Klubu PF ISO 9000.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Sekretariat Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB

Ul. Kłobucka 23A lok. 104, 02 - 699 Warszawa;

Tel. 22 46 45 503; Fax: 22 46 45 556 ;
www.pfiso9000.pl
; pfiso@pfiso9000.pl