Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2012

15-17.10.12 Ciechocinek Zarządzanie ryzykiem - 2

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Klubu, Przewodniczącego Komisji Pełnomocników serdecznie zapraszam do udziału w drugim seminarium z cyklu

Zarządzanie ryzykiem - RYZYKO W DZIAŁANIACH BIZNESOWYCH PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Seminarium odbędzie się: 15-17 października 2012r. w Ciechocinku Pałac Targon

Komunikat z ramowym programem, tabelą opłat oraz karta uczestnictwa.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Klubu PF ISO 9000 oraz organizator techniczny: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa tel: 22 631 08 40; 631 08 50; fax: 22 632 28 20; e-mail: biuro@bzj.pl, www.bzj.pl03-05.10.12 Warszawa, warsztaty

Systemowe narzędzia doskonalenia

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Klubu, Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB zapraszam do udziału w seminarium szkoleniowym:

 

Systemowe narzędzia doskonalenia

Warsztaty

z cyklu

DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

 

Seminarium szkoleniowe adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem systemów zarządzania w różnych organizacjach, w tym w MŚP

 

Seminarium szkoleniowe odbędzie się: 03-05 października 2012 r., Hotel Roko, ul. Mikołajska 2, 02-455 Warszawa, www.hotelroko.pl

Szczegółowy program, tabela opłat oraz  dojazd do hotelu znajdują się w  informatorze.

W tym miejscu:  karta uczestnictwa.

Kartę uczestnictwa należy przesłać faxem pod nr 22 46 45 556 do dnia 14 września 2012 r.
(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

UWAGA: Rezygnacja ze zgłoszenia na  warsztaty po 14 września br. wiąże się z kosztami w wysokości 75%, rezygnacja po 30 września br. z pełnymi kosztami (100%)

ODWOŁANE 23-25.09.12

warsztaty z cyklu

Systemowe narzędzia doskonalenia

 

Szanowni Państwo,
Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,

Warsztaty z cyklu DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA,które były zaplanowane w dniach 23 - 25 września 2012 r. w Kluczborku w Wojewódzkim Kampusie Sportowo-Rekreacyjnym STOBRAWA zostały przesunięte na przyszły rok ze względu na organizowanie seminarium na ten sam temat w Warszawie w terminie zbliżonym do planowanego w Kluczborku.

O nowym terminie powiadomimy.

W wyniku odwołania warsztatów w Kluczborku, wszystkich zainteresowanych kontrolą zarządczą w powiązaniu z normami ISO 9000,serdecznie zapraszam na wykład na ten temat w dniu 03.10.2012 r. od godz. 16.00, w ramach opłaty za uczestnictwo w warsztatach 03-05.10.2012 Systemowe narzędzia doskonalenia, 03-05.10.12 Warszawa, Hotel ROKO.

 
 

11-13.07.2012 r - Gdańsk

seminarium Komisji Auditorów

Szanowni Państwo,

Członkowie Zarządu Klubu wraz z Komisją Auditorów, serdecznie zapraszają na seminarium szkoleniowe Komisji Auditorów

"Doskonalenie procesu auditowania - 10;
Auditowanie ciągłej poprawy"
,

które planowane jest w dn. 11-13.07.2012 r. w Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowo - Żeglarskim GALION ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk-Górki Zachodniew załączeniu przesyłam:

 

Informator

 

Karta uczestnictwa - Word

 

Karta uczestnictwa - PDF

 

Uwagi:

 1. Dopłata do pokoju 1-osobowego 150 zł + 23% VAT
 2. Liczba miejsc w pokojach jednoosobowych i na seminarium ograniczona
 3. Dla Członków Klubów obowiązuje preferencyjna opłata za seminarium tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2012 r.
 4. Rezygnacja ze zgłoszenia na seminarium po 18 czerwca br. wiąże się z kosztami w wysokości 75%
 5. Istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą. W tym przypadku proszę o bezpośredni kontakt z sekretariatem Klubu tel. 22 46 45 503, fax 22 46 45 556, mail: pfiso@pfiso9000.pl.

 

Kartę uczestnictwa należy przesłać faxem pod nr 22 46 45 556 do dnia 16 czerwca 2012 r.
(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Proszę o zachęcanie wszystkie współpracujące z Państwem osoby i firmy do udziału w/w seminarium i innych spotkaniach klubowych.


Seminarium


Zgodnie z oczekiwaniami Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Klub rozpoczął nowy cykl szkoleniowy dla Członków i sympatyków Klubu

Odpowiedzialność społeczna
. Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną

Szczegóły

Warsztaty


Zgodnie z oczekiwaniami Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Klub rozpoczął nowy cykl szkoleniowy realizowany w formie warsztatów dla Członków i sympatyków Klubu

WARSZTATY DOSKONALĄCE  DLA AUDITORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Szczegóły


Warsztaty


Zgodnie z oczekiwaniami Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Klub rozpoczął nowy cykl szkoleniowy realizowany w formie warsztatów dla Członków i sympatyków Klubu

WARSZTATY DLA PEŁNOMOCNIKÓW I AUDITORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W ZAKRESIE PRAKTYCZNYCH METOD DOSKONALENIA SYTEMÓW PRZEZ WDROŻENIE ELEMENTÓW ZARZADZANIA RYZYKIEM BIZNESOWYM

 

Szczegóły

warsztaty z cyklu

SYSTEMOWE NARZĘDZIA

DOSKONALENIA
Zgodnie z oczekiwaniami Członków Klubu wyrażonymi podczas
XXI Walnego Zgromadzenia Klub PF ISO 9000 przy udziale Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Sekcji Budownictwa
rozpoczął nowy cykl szkoleniowy
dla Członków i sympatyków Klubu
DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
realizowany w formie warsztatów

 

seminarium szkoleniowe z cyklu
SYSTEMOWE NARZĘDZIA DOSKONALENIA


Cel: Nabycie, przez uczestników szkolenia, umiejętności zastosowania narzędzi systemowych do oceny skuteczności oraz doskonalenia systemu zarządzania w swojej organizacji, w tym umiejętności analizy zaistniałych problemów oraz stwierdzonych niezgodności z uwzględnieniem upraszczania stosowanych rozwiązań.

Szkolenie może być realizowane w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych dla konkretnej organizacji według następującego programu:

 • Wprowadzenie. Narzędzia systemowe w systemie zarządzania jakością
 • Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie auditów wewnętrznych oraz informacji o niezgodnościach.
 • Korekcja, działania korygujące. Działania zapobiegawcze.
 • Analiza przyczyn niezgodności. Planowanie i określanie działań korygujących.
 • Analiza problemów. Analiza spostrzeżeń, w tym z auditów. Działania zapobiegawcze i doskonalące. Przykłady analizy.
 • Planowanie działań zapobiegawczych i doskonalenia. Usprawnienie i uproszczenie procedur.
 • Przegląd zarządzania. Istota przeglądu zarządzania. Przygotowanie materiałów na przegląd. Wykorzystanie informacji z przeglądu.
 • Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie polityki i celów dotyczących jakości.
 • Określanie celów i zadań w powiązaniu z polityką jakości oraz celami procesów.


Podczas szkolenia przedstawiane są przykłady rozwiązań, case study, odbywają się warsztaty w grupach oraz możliwa jest dyskusja problematyczna związana z problemami uczestników podczas utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Seminarium szkoleniowe może zostać przeprowadzone w dowolnym regionie Polski w zależności od potrzeb organizacji, które zgłaszają się na szkolenie.

Na seminarium obowiązują ustalone stawki jak przy innych dwudniowych seminariach szkoleniowych Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz zniżki dla Członków Klubu PF ISO 9000, Członków Klubu POLLAB oraz Stowarzyszenia POLISOLAB.

Uwaga:
1.    Dla Członków Klubów obowiązuje preferencyjna opłata tylko przy opłaconych składkach członkowskich za dany rok.
2.    Szkolenie ze względu na swój charakter warsztatowy realizowane będzie w małej grupie.
3.    Na życzenie organizacji program szkolenia może być zweryfikowano stosownie do potrzeb.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
Ul. Kłobucka 23A lok. 104
02 ? 699 Warszawa
Tel. 22 46 45 503
Fax: 22 46 45 556
www.pfiso9000.pl
pfiso@pfiso9000.pl

Po przysłaniu zgłoszeń wstępnych Sekretariat ustali termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu z zainteresowanymi.


Zapraszamy na warsztaty z cyklu

SYSTEMOWE NARZĘDZIA

DOSKONALENIA W ZARZĄDZANIU

JAKOŚCIĄ I W KONTROLI

ZARZĄDCZEJ

 Zgodnie z oczekiwaniami Członków Klubu wyrażonymi podczas
XXI Walnego Zgromadzenia Klub PF ISO 9000
rozpoczął nowy cykl szkoleniowy
dla Członków i sympatyków Klubu

DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

realizowany w formie warsztatów

 

Zapraszamy na seminarium szkoleniowe z tego cyklu
SYSTEMOWE NARZĘDZIA DOSKONALENIA W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ I W KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

Cel: Nabywanie umiejętnościdoskonalenia skuteczności systemu zarządzania w organizacji publicznej poprzez wykorzystywanie narzędzi systemowych przy uwzględnieniu integracji z wymaganiami w zakresie kontroli zarządczej.

Szkolenie może być realizowane w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych dla konkretnej organizacji według następującego programu:

 • Wprowadzenie. Narzędzia systemowe w systemie zarządzania jakością i w kontroli zarządczej.
 • Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie auditów wewnętrznych oraz informacji o niezgodnościach.
 • Korekcja, działania korygujące. Działania zapobiegawcze.
 • Analiza przyczyn niezgodności. Planowanie i określanie działań korygujących.
 • Analiza przyczyn niezgodności. działań korygujących.
 • Analiza problemów. Analiza spostrzeżeń, w tym z auditów. działania zapobiegawcze i doskonalące Przykłady analizy.
 • Planowanie działań zapobiegawczych i doskonalenia. Usprawnienie i uproszczenie procedur, w tym procedur kontrolnych.
 • Przegląd zarządzania. Istota przeglądu zarządzania. Przygotowanie materiałów na przegląd. Wykorzystanie informacji do spełnienia wymagań prawnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. 2010.238.1581).
 • Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania poprzez wykorzystywanie polityki i celów dotyczących jakości.
 • Określanie celów i zadań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. 2010.187.1254) w powiązaniu z polityką jakości oraz celami procesów.

 

Podczas szkolenia przedstawiane są przykłady rozwiązań, case study, odbywają się warsztaty w grupach oraz możliwa jest dyskusja związana z problemami uczestników podczas utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz wdrażania kontroli zarządczej.

 Seminarium szkoleniowe może zostać przeprowadzone w dowolnym regionie Polski w zależności od potrzeb organizacji, które zgłaszają się na szkolenie

 Na seminarium obowiązują ustalone stawki jak przy innych dwudniowych seminariach szkoleniowych Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz zniżki dla członków Klubu PF ISO 9000, członków Klubu POLLAB oraz Stowarzyszenia POLISOLAB

 Uwaga:

 1. Dla Członków Klubów obowiązuje preferencyjna opłata tylko przy opłaconych składkach członkowskich za dany rok.
 2. Szkolenie ze względu na swój charakter warsztatowy realizowane będzie w małej grupie
 3. Na życzenie organizacji program szkolenia może być zweryfikowany stosownie do potrzeb

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

 

Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

ul. Kłobucka 23A lok. 104

02 ? 699 Warszawa

Tel. 22 46 45 503

Fax: 22 46 45 556

www.pfiso9000.pl

pfiso@pfiso9000.pl

 


Po przysłaniu zgłoszeń wstępnych Sekretariat ustali termin i miejsce szkolenia w uzgodnieniu z zainteresowanymi.
15-17.04. seminarium DOSKONALENIE

SYSTEMU ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI-4


Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej konferencji z cyklu

Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności


które odbędzie się: 15 - 17 kwietnia 2012r. w hotelu MSWiA "DAFNE" w Zakopanym

Patronat nad seminarium objął:
Pan Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Szczegóły seminarium:

Informator        Karta uczestnictwa28.05-1.06 Jakość w biznesie V

Kontynuując rozpoczęty przed czterema laty cykl seminariów JAKOŚĆ W BIZNESIE, połączonych ze spotkaniami integracyjnymi, szeroką wymianą doświadczeń oraz wrażeniami turystycznymi Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 zaprasza do udziału w piątej edycji seminarium szkoleniowego

JAKOŚĆ W BIZNESIE V
"Skuteczność i efektywność zarządzania procesowego"


Atrakcją turystyczną tegorocznego seminarium są - zwiedzanie Helsinek i Sztokholmu (od lustra wody), rejs luksusowym promem Serenade ze 140 metrowym wewnętrznym pokładem spacerowo-handlowym oraz białe noce.
Seminarium odbędzie się w terminie 28.05. - 01.06.2012r. według poniższego programu:

Informator     Informator-szczegóły     Krata uczestnictwa    Karta uczestnictwa-szczegóły