Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2011

Spotkanie Sekcji

Jednostek Certyfikujących Systemy

Szanowni Członkowie

Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000!

W imieniu Przewodniczącego Sekcji Jednostek Certyfikujących Systemy oraz Zarządu Klubu PF ISO 9000 serdecznie zapraszam na spotkanie Sekcji Jednostek Certyfikujących Systemy, które odbędzie się w dniu 12.12.2011 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Kłobucka 23 A (budynek PCBC S.A.) w sali 126.

Plan spotkania :

11.00 - 11.15 - Otwarcie spotkania

Prowadzący: W. Pokora

11.15 - 14.00 - Spotkanie z przedstawicielem PCA ? Informacje dotyczące zmian w wymaganiach dla JCS (prezentacja, dyskusja) ? K. Woźniak

14.00 - 15.00 ? Podsumowanie działalności Sekcji w 2011r. ? dyskusja programowa nad planem na rok 2012. - W. Pokora

15.00 -  Zakończenie spotkania. W. Pokora

Obiad

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl lub pfiso9000@wp.pl

w terminie do 09.12.2011 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Komisji Pełnomocników


S
zanowni Członkowie

Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000!

W imieniu Przewodniczącego Komisji oraz Zarządu Klubu PF ISO 9000 serdecznie zapraszam na spotkanie Komisji Pełnomocników, które odbędzie się w dniu 22.11.2011 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Kłobucka 23 A (budynek PCBC S.A.) w sali 101.

Plan spotkania :

11.00 - 11.30 - Otwarcie spotkania

Sprawy organizacyjne:

- konkretyzacja planów następnych spotkań i konferencji w 2012r.

Prowadzący: Antoni Kleniewski

11.30 - 12.30 - "Monitorowanie procesów a wartość dodana" - Antoni Kleniewski

12.30 - 13.15 - "Audit a wartość dodana" - Romualda Koś

13.15 - 14.15 - Przerwa

14.15 - 15.00 - Dyskusja, wymiana doświadczeń - Prowadzący: Antoni Kleniewski

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl lubpfiso9000@wp.pl w terminie do15.11.2011 r.
(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Najwyższa jakość - Quality International

 

Patronat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

nad programem

Najwyższa jakość - Quality International

Od początku istnienia Programu Quality International Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 sprawuje patronat nad programem wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 jest partnerem merytorycznym Programu.

Więcej...


14-16.09.11 Zarządzanie ryzykiem

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na seminarium:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - 1
Niepołomice k/Krakowa w dn. 14-16.09.2011 r.

organizowane przez Komisję Pełnomocników Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 przy udziale Zarządu Klubu.

Seminarium otwiera nowy cykl seminariów realizowanych przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000.

Informacje nt. seminarium znajdują w Komunikacie nr 3.

Karta uczestnictwa

 

 

11-13.07.11 Warsztaty

Szanowni Państwo,

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Klubu, Sekcja Budownictwa Klubu, zapraszają do udziału w seminarium szkoleniowym:

Systemowe narzędzia doskonalenia

Warsztaty

z cyklu

DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Seminarium szkoleniowe odbędzie się w dn.  11 - 13 lipca 2011 r. w Hotelu Mario ul. Warszawska 32, 05-130 Zegrze Południowe k/Warszawy.

Szczegóły warsztatów znajdują się w poniższym informatorze.


INFORMATOR KARTA UCZESTNICTWA

 

17.05.11 Komisja Auditorów


S
zanowni Członkowie
Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Komisji Auditorów Klubu PF ISO 9000, które odbędzie się w dniu 17.05.2011 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Kłobucka 23 A (budynek PCBC S.A.) w sali 126.

Plan spotkania:

11:00 - 11:05           Otwarcie spotkania, przedstawienie programu
11:05 - 13:00           "Przebieg procesu auditu" - warsztaty - Mirosława Dunaj -Gryzio
13:00 - 13:30           Dyskusja, wymiana doświadczeń
13:30 - 14:00           Przerwa, lunch
14:00 - 15:00           Ustalenie programu X seminarium "Doskonalenie procesu auditowania"

Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału e-mailem na adres pfiso@pcbc.gov.pl lubpfiso9000@wp.pl w terminie do dnia 13.05.2011 r.
(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

 

15-17.05.11 Seminarium


Szanowni Państwo,

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wraz z Sekcją Przemysłu Spożywczego zapraszają do udziału w seminarium: "DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - 3".

Które odbędzie się w dn.  15-17.05.2011 r. w  w hotelu Continental w Krynicy Morskiej.
Szczegóły konferencji znajdują się w poniższym informatorze.

INFORMATOR KARTA UCZESTNICTWA02-06.05.2011 Jakość w biznesie-4

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy juz po raz czwarty na seminarium "Jakość w biznesie".

W programie seminarium zaplanowano prezentację zagadnień dotyczących mobingu, społecznej odpowiedzialności w biznesie, etycznych aspektów działalności biznesowej.

Szczegółowych informacji nt. seminarium udziela sekretariat Klubu tel. 22 46 45 503; e-mail pfiso@pcbc.gov.pl oraz organizator techniczny: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP; tel: 22 631 08 40; 631 08 50, fax: 22 632 28 20; e-mail: biuro@bzj.pl

Informator karta uczestnictwa


7-8.04.2011 Walne Zgromadzenie


Szanowni Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 !

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie § 13 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień 7 kwietnia 2011 r. o godz. 13:00 - I termin, godz. 13:15 - II termin XXI Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, które odbędzie się w HOTELU 500 **  w Zegrzu k/ Warszawyul. Warszawska 31A; 05 - 130 Zegrze Południowe.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia przewidziane są warsztaty ukierunkowane na badanie potrzeb i oczekiwań Członków Klubu, dotyczące form działalności klubowej.

Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyć będzie seminarium szkoleniowe "Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Norma ISO 9004:2009", które odbędzie się 8.04.2011 r. w godz. 9.00 - 13.00.

 Zaproszenie, ramowy program spotkań Członków w dn. 07-08.04.2011r. oraz program seminarium poniżej w linkach.

Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego w XXI Walnym Zgromadzeniu, upoważnionego do podejmowania decyzji jest nieodpłatny, udział drugiej osoby przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z tabelą opłat.

Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2010 r.

 Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 faxem pod numer (22) 46 45 556 lub mailem (e'mail: pfiso@pcbc.gov.pl) najlepiej do dnia 15.03.2011 r.

Zaproszenie       Karta uczestnictwa      Program seminarium     Programy ramowe      Dojazd

 

22.03.11 Komisja Pełnomocników

Szanowni Członkowie
Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000!

W imieniu Przewodniczącego Komisji oraz Zarządu Klubu PF ISO 9000 serdecznie zapraszam na spotkanie Komisji Pełnomocników, które odbędzie się w dniu 22.03.2011 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Kłobucka 23 A (budynek PCBC S.A.) w sali 126.

Plan spotkania :

11.00 - 11.30 Otwarcie spotkania, Sprawy organizacyjne:
- konkretyzacja planów następnych spotkań,
- informacja o przygotowaniach do seminarium
Prowadzący: A.Kleniewski

11.30 - 12.30  "Utrzymanie systemu wartości dodanej" - Jarosław Sołtys
12.30 - 13.30 "Walidacja projektu, wyrobu, procesu" - Antoni Kleniewski
13.30 - 14.15  Przerwa
14.15 - 15.00  Dyskusja, wymiana doświadczeń Prowadzący: Antoni Kleniewski

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału e-mailem na adres e'm pfiso@pcbc.gov.pl w terminie do 18.03.2011 r.
(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

2011 Najwyższa Jakość QI 2011


Informacje o konkursie


2011 r.  Polska Nagroda Jakości

KONKURS ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

W ubiegłym roku, z inicjatywy i na wniosek Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Komitet Polskiej Nagrody Jakości ustanowił nowy konkurs pod hasłem ?ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA?. Celem konkursu jest promocja pełnomocników, którzy doskonale sterują nowoczesnymi systemami zarządzania organizacją, przez co organizacje te mogą osiągać znakomite wyniki.

Podstawowe kryteria konkursu stanowi model ?Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania?. Model ten to jakościowe zasady dla Pełnomocników, którzy stosując je są zdolni doskonalić systemy zarządzania i osiągać wraz z kierownictwem i personelem wyróżniające się wyniki.

Znakomite Pełnomocnictwo, czylirealizacja przywództwa, to ustalanie celów i kierunków rozwoju systemów zarządzania, wspieranie ich realizacji oraz kontrola uzyskiwanych efektów.

Celem Modelu ?Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania? jest wdrażanie zasad, które pomogą tworzeniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych Liderów tych systemów, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz doskonalą i upowszechniają w swoich organizacjach nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości działalności organizacji.

KonkursPolska Nagroda Jakości ?Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania? wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Jakość zastosowana w pracy pełnomocników staje się syntetycznym miernikiem ich efektywności w sterowaniu systemami zarządzania.

 Komitet Polskiej Nagrody Jakości ustanowił następujące kategorie konkursu PNJ ?Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania? dla pełnomocników:

  1. Organizacji produkcyjnych i usługowych;
  2. Organizacji publicznych (służby zdrowia, administracja publiczna samorządowa i rządowa itp.);

 III.Organizacji naukowych i edukacyjnych (szkoły, uczelnie, instytuty itp.);

IV.Organizacji massmediów.

W naszej codziennej działalności klubowej spotykamy znakomitych Pełnomocników, osoby, które swoją wiedzą, dokonaniami i efektami zasługują na uzyskanie tytułu ?ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA?.

Zachęcamy do udziału w Konkursie.

Mija termin zgłoszeń w tegorocznej edycji Konkursu!!!
Zaproszenie do Konkursu

KONKURS PNJ XVII EDYCJA
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI XVII EDYCJA - 2011 r

KONKURS ZNAKOMITY PRZYWÓDCA V EDYCJA     
Zaproszenie do Konkursu

21.01.2011 r.


Szanowni Członkowie
Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000!

Zapraszamy na spotkanie Komisji Pełnomocników, które odbędzie się w dniu 21.01.2011 r. o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Kłobucka 23 A (budynek PCBC S.A.) w sali 101.

 

 Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam na spotkanie.

 Proszę o potwierdzenie Państwa udziału e-mailem na adres pfiso@pcbc.gov.pl lub pfiso9000@wp.pl w terminie do 19.01.2011 r.
(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).