Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW/ UDZIELANIE PATRONATÓW/ inne KONKURSY » POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Szanowni Państwo,

W imieniu Sekretarza Polskiej Nagrody Jakości Pana Witolda Pokory, jest mi niezmiernie miło, Państwa zaprosić do udziału w II Konferencji "Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918 - 1921", która odbędzie się w dn. 26.11.2019 r. w Warszawie. W ramach konferencji przewidziana jest debata dotycząca doskonalenia modelu zarządzania z udziałem nagrodzonych praktyków oraz wręczenie nagród dla finalistów Konkursu Polskiej Nagrody Jakości i EFQM.

Szczegóły dotyczące konferencji, w tym program znajdują się na stronach: www.pnj.pl; http://www.pnj.pl/pl,akt-11,129,II-Krajowa-Konferencja-PNJ.html.

Link Karta Zgloszenia udziału w Konferencji z możliwością skorzystania z pakietu indywidualnego (wskazanego przez Państwa).

Proszę o jej wypełnienie i przesłanie na adres zwrotny lub pnj@kig.pl

Tegoroczna edycja Konkursu PNJ organizowana jest przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Klub Polskie FORUM ISO 9000 we współpracy z: Opolską Nagrodą Jakości, Pomorską Nagrodą Jakości oraz Wielkopolską Nagrodą Jakości i Fundację Rozwoju UE.

Serdecznie zapraszamy!