Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2016

Terminy szkoleń i seminariów Klubu w 2016 r.

Seminaria i sympozja wielodniowe 2016:

1)      09-11.10.2016; Zakopane - Konferencja „Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności – 8”.

2)      08-10.12.2016; Kielce – Sympozjum „Metrologia w systemach zarządzania – 8. Metrologia podstawą systemu oceny zgodności”.

Szkolenia jednodniowe:

7 grudnia 2016; Warszawa - Konferencja „W perspektywie jakości” – obchody 25- lecia istnienia Klubu PF ISO 9000.

Sekcja Organizacji Publicznych:

- 04.11.2016 r.; Warszawa - Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania (standardy B. 7, 8, 9, C.12, wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie zarządzania ryzykiem, wytyczne m.in. ISO 9004)”

- 21.11.2016 r.; Warszawa – Przegląd zarządzania a zapewnienie o stanie kontroli zarządczej (standard E. 22, wymagania ISO 9001, wytyczne).

Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

- IV kw 2016 r.; Warszawa - Zarządzanie wiedzą w aspekcie nowych wymagań normy.

Sekcja Pełnomocników:

- 29.11.2016 Warszawa, Ryzyko w systemach zarzadzania

Odpłatność za udział w szkoleniach jednodniowych organizowanych przez Sekcje:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 1 osoba ma zapewniony bezpłatny udział w dowolnych 2-ch szkoleniach w 2016 r.

2) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) udział w trzecim i więcej szkoleniach – 50 zł netto – 1-wsza osoba Członka rzeczywistego.

3) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 50,00 zł netto/osoba, za każde szkolenie.

4) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016r.) – 60,00 zł netto/osoba, za każde szkolenie.

5)Członkowie Klubu POLLAB, Członkowie Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 99,00zł netto/osoba, za każde szkolenie.

6) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 bez opłaconej składki członkowskiej za 2016 r. – 199,00 netto/osoba, za każde szkolenie (1 osoba).

W celu zwiększenia aktywności Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Zarząd Klubu podjął decyzję, że każdy Członek Klubu, który wykaże się aktywnością w zakresie pozyskiwania nowych Członków Klubu i pozyskiwania nowych uczestników szkoleń, będzie przez Zarząd każdorazowo premiowany np. poprzez promocyjny udział w szkoleniu.