Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

STOWARZYSZENIE POLISOLAB » Władze Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB  » Nowe Władze Stowarzyszenia POLISOLAB - VII Kadencja

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 23.09.2019 r. odbyły się wybory do władz Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB.

Oto wyniki tajnych głosowań:
 
VII kadencja 23.09.2019 r. - 2022 r.
 

Zarząd Główny:

 

Prezes

Tadeusz Glazer

Wiceprezes

Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas

Wiceprezes

Marek Roszak

Sekretarz

Zofia Kenig-Borkowska

Skarbnik

Grażyna Żarlicka

Członek Zarządu

Henryk Dębski

Członek Zarządu

Jadwiga Majcher

Członek Zarządu

Elżbieta Stefaniak


Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca

Elżbieta Stypułkowska

Członek Komisji

Joanna Gańko

Członek Komisji

Jolanta Krotkiewska-Orlikowska


Główny Sąd Koleżeński:

Przewodniczący

Waldemar Mazan

Członek Sądu

Jadwiga Majcher

Członek Sądu

Grażyna Żarlicka

 
Gratulujemy wyboru i życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków!