Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

CZŁONKOSTWO » Korzyści z przynależności do Klubu PF ISO 9000

Korzyści z członkostwa i przystąpienia do Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

  • Dostarczamy wiedzę

- informujemy o bieżących zmianach i wymaganiach w normach ISO dotyczących systemów zarządzania

- dostarczamy profesjonalną wiedzę

  • Integrujemy środowisko

- współpracujemy z Polskim Centrum Akredytacji

- współpracujemy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

- współpracujemy z Głównym Urzędem Miar

- współpracujemy z Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

- współpracujemy ze Stowarzyszeniem Klub Polskie Forum ISO 14000

- współpracujemy ze Stowarzyszeniem Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
   Pracy ISO 45000

- współpracujemy z Centrum Certyfikacji Jakości

- współpracujemy z Fundacją Qualitas

  • Rozwijamy kompetencje

- organizujemy seminaria, szkolenia, kursy, warsztaty, webinaria

- dostarczamy profesjonale periodyki o jakości: Problemy Jakości i Quality Magazyn

  • Rozwiązujemy problemy

- wspieramy merytorycznie auditorów wewnętrznych

- pomagamy skalować system i procesy

- dostarczamy wiedzę z zakresu zarządzania

- pośredniczymy w rozwiązywaniu problemów

  • Ułatwiamy kontakty

- certyfikat członkostwa pomaga w prowadzeniu biznesu

  • Promujemy i nagradzamy

–      jesteśmy patronem certyfikatów dla przedsiębiorców: JAKOŚĆ ROKU®, EUROPEAN QUALITY CERTIFICATION® oraz WYBÓR POLAKÓW®

–      promujemy jakość wśród studentów, jesteśmy patronem projektu IKAR JAKOŚCI im. Prof. Romualda Kolmana na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania

  • Oferujemy realne korzyści:

Tytuł Członka Rzeczywistego uprawnia do:

a) zamieszczenia bezpłatnie na stronie Klubu PF ISO 9000 informacji o firmie (1000 znaków) wraz z logotypem

b) preferencyjnych warunków udziału w szkoleniach / seminariach organizowanych przez Klub PF ISO 9000[1]

-Bezpłatny udział 1 Przedstawiciela w 1 szkoleniu / seminarium / webinarium[2]

-Preferencyjne zniżki dla kolejnych 2 Przedstawicieli w wysokości 10% od kwoty netto

c) zaprezentowania osiągnięć i promowania działalności Organizacji Członka Rzeczywistego w mediach społecznościowych Klubu np. Facebook, LinkedIn

d) 20% zniżki na udział w projektach promujących jakość, którym patronuje Klub

e) 20% zniżki na publikacje prasowe we współpracujących z Klubem periodykach: Quality Magazyn i Problemy Jakości[1] Do wykorzystania jeden raz w roku.

[2] szkolenie/seminarium/webinarium corocznie wskazane przez Zarząd Klubu.