|
               

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

Cel szkolenia:
Dostarczenie informacji i wiedzy o praktycznych i inspirujących rozwiązaniach we współpracy z dostawcami, o sposobach dokonywania korzystnych transakcji zakupów.

Korzyści dla uczestników:
Wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów dzięki interaktywnej formie prowadzenia prezentacji, w tym tematy:

Przedstawione zostaną przykłady praktyczne i doświadczenia dotyczące współpracy z dostawcami.
Osoby posiadające w firmach wdrożone systemy zarządzania będą mogły przedyskutować podejście do spełnienia wymagań norm i dokonywać korzystnych transakcji zakupowych. Uzyskają również informacje o zmianach w normach, w tym ISO 9001.

Patronat medialny    Współpraca programowa